Gezondheid en welzijn

Het statistiekoverzicht 2023 met welke frequentie die door het CBS wordt samengesteld.

Gezondheid en welzijn
TitelFrequentie
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2.0kwartaal, jaarlijks
Basis Survey Data Infrastructuurkwartaal, jaarlijks
Bedrijfsopbrengsten en -lastenjaarlijks
Beleidsinformatie Jeugdhalfjaarlijks
Beleidsinformatie Veilig Thuishalfjaarlijks
Belevingen thema gezondheidvierjaarlijks
Beroepen en werkgelegenheid in de gezondheidszorgjaarlijks
Daklozenmonitorjaarlijks
Diagnose Behandeling Combinaties, DBC - Geestelijke Gezondheidszorgjaarlijks
Diagnose Behandeling Combinaties, DBC - Medisch Specialistische Zorgjaarlijks
Doodsoorzakenkwartaal, jaarlijks
Financiële kengetallen zorginstellingenjaarlijks
Flexhealthjaarlijks
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domeinhalfjaarlijks
Geneesmiddelenjaarlijks
Gezondheid Zorg Ondersteuning en Welzijnop verzoek
Gezondheidsenquêtejaarlijks, zesjaarlijks
Gezondheidsmonitorvierjaarlijks
Hospital Standardised Mortality Ratiojaarlijks
Huisartsenzorgjaarlijks
Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandelinghalfjaarlijks
Informele zorgtweejaarlijks
Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclasseringhalfjaarlijks
Kenmerken wanbetalersjaarlijks
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorgjaarlijks
Landelijke Jeugdmonitordoorlopend
Langdurige zorgjaarlijks
Langer thuiswonenntb
Leefstijlmonitorjaarlijks
Medisch geschooldenjaarlijks
Microbestand Zorgkosten, -gebruik en inkomstenjaarlijks
Monitor Duurzame Agro-grondstoffenntb
Monitor Langdurige Zorgkwartaal, jaarlijks
Monitor Seksuele Gezondheid/Seks onder je 25eincidenteel
Nederland in Beeldkwartaal, jaarlijks
Onderzoek Beleving Woonomgevingjaarlijks
Ouderen in instellingenjaarlijks
Perinatale en zuigelingensterftejaarlijks
Sociaal Domein Indexjaarlijks
Sociale Samenhang & Welzijnjaarlijks
Zorgenquêteop verzoek
Zorginstellingenjaarlijks
Zorgkosten Zorgverzekeringswetjaarlijks
Zorgpraktijkenjaarlijks
Zorgpraktijken en zorgaanbiedersjaarlijks
Zorgrekeningenjaarlijks