Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2019

cbs gebouw
Bijgewerkt 02-03-2020
Nr.Titel nieuwsberichtDatum Vezonden naar
214Ontwikkeling CAO-lonen31-12-2019Min. SZW
213Bereikbaarheid buiten werktijd20-12-2019Min. SZW
212Garnalen 201919-12-2019Min. LNV
211Invloed van zelfstandigen op de productiviteit19-12-2019Min. VWS
210Arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit19-12-2019Min. SZW
209Groei personenautopark18-12-2019Min. I&W
208Maandbericht beroepsbevolking18-12-2019Min. SZW
207Thuiswerken regionale verschillen17-12-2019Min. SZW
206De regionale economie17-12-2019Min. LNV
205Prognose van de bevolking16-12-2019Min. VWS & Min. SZW
204Inkomsten landbouw13-12-2019Min. LNV
203Opbrengst motorrijtuigenbelasting12-12-2019Min. I&W
202Langdurige zorg10-12-2019Min. VWS
201R&D & bedrijven6-12-2019Min. EZK
200Wmo-maatwerkvoorzieningen4-12-2019Min. VWS
199Europese export naar de VS3-12-2019Min. LNV
198Dood door val3-12-2019Min. SZW
197Armoede & Sociale uitsluiting2-12-2019Min. SZW & SCP
196Zelfstandige ondernemers2-12-2019Min. SZW
195Geiten & varkens29-11-2019Min. LNV
194Personen met bijstand28-11-2019Min. SZW
193Jeugdmonitor28-11-2019Min. SZW
192Arbeidsmobiliteit werknemers zorg & welzijn27-11-2019Min. VWS
191Lengte van mannen & vrouwen door de jaren heen26-11-2019Min. VWS
190Koeien in de wei25-11-2019Min. LNV
189Waardering zorgverleners25-11-2019Min. VWS
188Arbeidsparticipatie naar leeftijd & geslacht22-11-2019Min. SZW
187Kwartaalbeeld auto- & motorbranche21-11-2019Min. I&W
186Welvaart & Welzijn21-11-2019Min. SZW
185Pensioenpaden21-11-2019Min. SZW
184Kwartaalbericht bouw20-11-2019Min. SZW
183Maandbericht beroepsbevolking20-11-2019Min. SZW
182Broeikasgasuitstoot transportsector19-11-2019Min. LNV & Min. I&W
181Economische zelfstandigheid van vrouwen & mannen19-11-2019Min. SZW & Min. OCW
180Sociale spanningen indicator18-11-2019Min. SZW
179Opvattingen over euthanasie18-11-2019Min. VWS
178Arbeidsmarktpositie afgestudeerde mbo-bbl-ers15-11-2019Min. SZW
177Jaarmonitor wegvoertuigen kilometers14-11-2019Min. I&W
176Ondernemersvertrouwen13-11-2019Min. EZK
175Kwartaalbeeld arbeidsmarkt13-11-2019Min. SZW, Min. VWS & Min. EZK
174Belastingdruk huishoudens12-11-2019Min. SZW
173Vrouwen & mannen op hoger beroepsniveaus12-11-2019Min. SZW
172Gezondheid internationaal vergeleken6-11-2019Min. VWS
171Belangrijkste exportgoederen van Nederland4-11-2019Min. LNV
170De circulaire economie1-11-2019Min. I&W
169Prognose levensverwachting 65-jarigen31-10-2019Min. VWS & Min. SZW
168Jeugdzorg30-10-2019Min. VWS
167Bezorgdheid veiligheid internet30-10-2019Min. J&V
166Bevolkingsontwikkeling29-10-2019Min. J&V & Min. SZW
165Arbeidsdeelname jongeren met & zonder startkwalificatie28-10-2019Min. SZW en Min. VWS
164Aantal vakbondsleden24-10-2019Min. SZW
163In- & uitstroom flexibele schil23-10-2019Min. SZW
162Asielzoekers23-10-2019Min. J&V & Min. SZW
161Prijzen bestaande koopwoningen18-10-2019Min. BZK
160Gebruik robots door bedrijven18-10-2019Min. SZW
159ICT, kennis & economie17-10-2019Min. EZK
158Indicator risico op vervoersarmoede16-10-2019Min. I&W
157Wanbetalers in de zorg16-10-2019Min. VWS & Min. SZW
156Maandbericht beroepsbevolking16-10-2019Min. SZW
155Opvattingen over timing ouderschap16-10-2019Min. VWS & Min. SZW
154Inkomens homo’s- & heteroseksuele mannen en vrouwen10-10-2019Min. SZW
153Nieuwsbouwwoningen – prijzen en aantallen8-10-2019Min. BZK
152Woningbouwveronderstellingen regionale bevolkings- & huishoudensprognose 2019-20157-10-2019Min. BZK
151Aankoopfraude4-10-2019
150Ontwikkeling cao-lonen2-10-2019Min. SZW
149Aantal gepensioneerden1-10-2019Min. SZW
148Solidariteit in zorg ten aanzien van leeftijd30-9-2019Min. VWS
147Werkbeleving zorg & Welzijn27-9-2019Min. VWS
146Door- & uitstroom MBO27-9-2019Min. VWS
145Economisch belang van sport26-9-2019Min. VWS
144Moord en doodslag26-9-2019Min. J&V & MIN. VWS
143Gevaarlijke beroepen23-9-2019Min. J&V & Min. SZW
142Kwartaalmonitor overheidsfinanciën20-9-2019Min. Fin.
141Financiën huishoudens en ondernemingen20-9-2019Min. SZW
140Werkende 65-plussers20-9-2019Min. SZW
139Maandbericht beroepsbevolking18-9-2019Min. SZW
138In- en uitstroom bij Defensie16-9-2019Min. SZW
137Autokilometers16-9-2019Min. I&W
136Inkomsten uit premies sociale fondsen11-9-2019Min. VWS
135Dynamische koopkracht11-9-2019Min. EZK & Min. SZW
134Broeikasgasuitstoot10-9-2019Min. EZK
133Cybersecuritymonitor9-9-2019Min. EZK
132Regionale bevolkings- en huishoudensprognose9-9-2019Min. SZW
131Alleenwonenden5-9-2019Min. VWS
130Personen met een bijstandsuitkering29-8-2019Min. SZW
129Gebruik gewasbeschermingsmiddelen28-8-2019Min. LNV & Min. I&W
128Daklozen22-8-2019Min. VWS
127Loonverschil tussen flexibele & vaste werknemers21-8-2019Min. SZW
126Gezonde levensverwachting 65-jarigen15-8-2019Min. VWS
125Maandbericht beroepsbevolking14-8-2019Min. SZW
124Kwartaalbericht arbeidsmarkt13-8-2019Min. VWS
123Mensen die niet kunnen of willen werken vanwege zorgtaken12-8-2019Min. SZW & Min. VWS
122Criminaliteit in de zomer9-8-2019Min. J&V
121Sterfte tijden hittegolf8-8-2019Min. VWS
120Pensioenleeftijd werknemers6-8-2019Min. VWS & Min. SZW
119Bevolkingsontwikkeling30-7-2019Min. SZW
118Invoer agro-grondstoffen26-7-2019Min. LNV
117Indiase migranten24-7-2019Min. SZW
116Asielzoekers24-7-2019Min. J&V & Min. VWS
115Mannen van 25 tot 45 jaar die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt19-7-2019Min. SZW
114Welzijn18-7-2019Min. SZW & Min. VWS
113Maandbericht beroepsbevolking17-7-2019Min. SZW
112Consumentenprijzen Caribisch Nederland16-7-2019Min. SZW
111Digitale veiligheid & criminaliteit16-7-2019Min. J&V
110Veestapel15-7-2019Min. LNV
109Religie & sociale cohesie11-7-2019Min. VWS & Min. SZW
108Medisch specialistische zorg, naar persoon10-7-2019Min. VWS
107Kinderopvangtoeslag8-7-2019Min. SZW
106Wat wilden kinderen later worden?4-7-2019Min. SZW
105Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen zelfstandig ondernemers3-7-2019Min. SZW
104Zeevaart2-7-2019Min. I&W
103Doodsoorzaken1-7-2019Min. VWS
102Welvaart in Nederland28-6-2019Min. SZW
101Thuiswonende kinderen in Caribisch Nederland27-6-2019Min. VWS
100Fosfaatproductie dierlijke mest27-6-2019Min. LNV
99Afvalinzameling26-6-2019Min. LNV
98Schoolverlaters op de arbeidsmarkt 5 jaar na afstuderen26-6-2019Min. SZW
97Zelfdodingen24-6-2019Min. VWS
96Sociale uitkeringen in 201821-6-2019Min. SZW
95Zorguitgaven21-6-2019Min. VWS
94Maandbericht beroepsbevolking19-6-2019Min. SZW
93Personeel brandweer19-6-2019Min. J&V
92Hoeveel mensen met betaald werk zouden minder uren willen werken17-6-2019Min. SZW
91Opvattingen over alternatieve geneeswijzen17-6-2019Min. VWS
90Oogst suikerbiet Europa13-6-2019Min. LNV
89Honderdplussers11-6-2019Min. VWS
88Nieuwe & vervallen banen4-6-2019Min. SZW & Min. VWS
87Hernieuwbare energie28-5-2019Min. I&W & Min. EZK
86Trends in Nederland28-5-2019Min. SZW
85Anderhalfverdieners28-5-2019Min. SZW
84Ontdekking Slochterense gasbel 60 jaar geleden27-5-2019Min. EZK
83Loonkosten naar regio, inclusief Duitse & Belgische grensregio’s27-5-2019Min. SZW
82Donorregistraties22-5-2019Min. VWS
81Consumptie door huishoudens20-5-2019Min. SZW
80Inkomstenbronnen voor zestigers17-5-2019Min. SZW
79Kiesgerechtigden voor Europees parlement16-5-2019Min. VWS
78Maandbericht beroepsbevolking15-5-2019Min. SZW
77Monitor Brede welvaart14-5-2019Min. SZW, Min. VWS & Min. J&V
76Kwartaalbericht arbeidsmarkt13-5-2019Min. SZW & Min. VWS
75Delen medische gegevens13-5-2019Min. SZW
74Leeftijd bij eerste kind10-5-2019Min. SZW
73Verpleegkundigen9-5-2019Min. VWS
72Elektrische auto’s9-5-2019Min. I&W
71Biologische landbouw8-5-2019Min. LNV
70Broeikasgassen8-5-2019Min. LNV
69Inkomens- & vermogensongelijkheid6-5-2019Min. SZW
68Werkstakingen30-4-2019Min. SZW
67Bevolkingsontwikkeling29-4-2019Min. J&V & Min. SZW
66Jeugdzorg29-4-2019Min. VWS, Min. J&V & VNG
65Arbeid Caribisch Nederland26-4-2019Min. SZW
64Asielzoekers26-4-2019Min. J&V & Min. SZW
63Consumentenprijzen Caribisch Nederland23-4-2019Min. SZW
62Gebruik eHealth toepassingen18-4-2019Min. VWS
61De arbeidsmarkt in cijfers17-4-2019Min. SZW
60Maandbericht beroepsbevolking17-4-2019Min. SZW
59Onbenut arbeidspotentieel17-4-2019Min. VWS
58Verkeersdoden17-4-2019Min. I&W & Min. VWS
57Inburgering16-4-2019Min. SZW, Min. J&V & Min. VWS
56Economisch jaaroverzicht 201812-4-2019Min. EZK
55Informatieovervloed10-4-2019Min. SZW
54Hooikoortsindex10-4-2019Min. VWS
53Pensioenaanspraken8-4-2019Min. SZW
52Ontwikkeling cao-lonen3-4-2019Min. SZW
51Buitenlandse werknemers3-4-2019Min. SZW
50Werk, huisvesting & regionale spreiding arbeidsmigranten3-4-2019Min. J&V & Min. SZW
49Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën28-3-2019Min. Fin.
48Tevredenheid en mening over de samenleving27-3-2019Min. VWS
47Verdachten27-3-2019Min. J&V
46Jonge vaders & de combinatie van arbeid & zorg26-3-2019Min. SZW & Min. OCW
45Financiën huishoudens en ondernemingen25-3-2019Min. SZW
44Ontwikkeling werkzame bevolking & wisseling van beroepen22-3-2019Min. SZW
43Belemmerd bij het verkrijgen van werk22-3-2019Min. SZW
42Inkomen van werkenden21-3-2019Min. SZW
41Maandbericht beroepsbevolking19-3-2019Min. SZW
40Brandweer19-3-2019Min. J&V
39Roken, overgewicht & alcoholgebruik18-3-2019Min. VWS
38Migratiestromen tussen Nederland & het Verenigd Koninkrijk15-3-2019Min. J&V
37Examenvakken & –cijfers voortgezet onderwijs13-3-2019Min. OCW
36Slachtoffers van woninginbraak13-3-2019Min. J&V
35Import & export van aardgas11-3-2019Min. EZK
34Woninginbraken7-3-2019Min. J&V
33Gezondheid & zorggebruik6-3-2019Min. VWS
32Armoederisico werkenden4-3-2019Min. SZW
31Eiwithoudende gewassen4-3-2019Min. LNV
30Landelijke trend van libellen1-3-2019Min. LNV
29Beroepsbevolking op de Nederlands Caribische eilanden27-2-2019Min. EZK
28Personen met een bijstandsuitkering27-2-2019Min. SZW
27Mineralenbalans in de landbouw27-2-2019Min. LNV
26Arbeidsparticipatie naar achtergrond22-2-2019Min. SZW & Min. J&V
2550 jaar minimumloon21-2-2019Min. SZW
24Maandbericht beroepsbevolking20-2-2019Min. SZW
23Youngtimers14-2-2019Min. I&W
22Ervaren gezondheid Caribisch Nederland13-2-2019Min. VWS
21Flexwerkers13-2-2019Min. SZW
20Kwartaalbericht arbeidsmarkt13-2-2019Min. VWS
19Registraties van seksuele misdrijven7-2-2019Min. J&V & Min. VWS
18Jaarcijfers luchtvaart5-2-2019Min. I&W
17Thuiswonende jongeren4-2-2019Min. VWS
16Werkenden in de zorg4-2-2019Min. VWS
15Veiligheid smartphones1-2-2019Min. J&V
14Bedrijfsresultaten van zorginstellingen1-2-2019Min. VWS
13Arbeidsongevallen met verzuim30-1-2019Min. SZW
12Binnenvaart28-1-2019Min. I&W
11Asielzoekers28-1-2019Min. SZW & Min. J&V
10Ongewenst gedrag op het werk25-1-2019Min. SZW
9Wintergroenten24-1-2019Min. LNV
8Inkomensaandeel vaders & moeders in gezinsinkomen21-1-2019Min. SZW
7Arbeidsdeelname18-1-2019Min. SZW
6Gevoelens van onveiligheid18-1-2019Min. J&V
5Lonen per baan in Caribisch Nederland17-1-2019Min. SZW
4Maandbericht beroepsbevolking16-1-2019Min. SZW
3Ervaren lichamelijke beperkingen15-1-2019Min. VWS
2Motorrijtuigenbelasting9-1-2019Min. I&W
1Ontwikkeling CAO-lonen2-1-2019Min. SZW