Geen verzameling van persoonsgegevens door anonimisering van IP-adressen

Alle websites verzamelen IP-adressen van bezoekers, www.cbs.nl doet dit ook. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles blijven 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en ze worden ook alleen daarvoor bekeken. 

Het CBS heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan www.cbs.nl zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door Piwik de laatste 2 octetten (groepen van 8 cijfers) van elk IP-adres direct weg te laten gooien.

Hierna is geen sprake van verwerking van persoonsgegevens meer. Hiermee voldoet het CBS aan de regels voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.