CBS en Universiteit Utrecht starten innovatief waarneemnetwerk

CBS werkt sinds een aantal jaren intensief samen met diverse universiteiten in Nederland op allerlei gebieden. Er vindt bijvoorbeeld uitwisseling plaats op personeelsgebied en gezamenlijk onderzoek. Zo verrichten CBS en de Universiteit Utrecht al vele jaren onderzoek naar waarneemmethodologie. Deze samenwerking heeft recent een extra impuls gekregen. Samen besloten ze tot de start van een netwerk voor ICT-innovatie op het gebied van primaire waarneming. In oktober 2016 vond de formele start van het project plaats tijdens een mini-symposium.

Smartphone en tablets

Barry Schouten is methodoloog bij CBS en gedetacheerd als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. In gesprek met Peter van der Heijden, hoogleraar Statistiek aan de Universiteit Utrecht, en de universiteitsonderzoekers Peter Lugtig en Vera Toepoel ontstond het idee om de samenwerking verder te laten gaan dan enkel analyse van surveys achteraf. Besloten werd ook actief te gaan onderzoeken hoe nieuwe technologie gebruikt kan worden. ‘Respondenten vullen op hun smartphone en tablets vragenlijsten in, maar breken voortijdig af omdat de vragenlijst niet geschikt blijkt voor dit soort mobile devices. Mobile devices bieden daarnaast mogelijkheden tot sensormetingen. Samen met de divisie dataverzameling en de IT-afdeling van CBS en de Universiteit Utrecht hebben wij dit opgepakt en nu gaat het project lopen’, aldus Schouten.

Bouwen en testen van nieuwe ICT

De focus van het onderzoek is in eerste instantie gericht op surveys met mobile devices. Later zullen ook andere mogelijkheden, zoals social media en webportals, worden onderzocht. In Heerlen zullen ook testen gedaan worden met visualisaties en wordt de bruikbaarheid van de CBS-website getest, net als StatLine en StatMine. Schouten: ‘Het betreft een pilot voor de komende 2 jaar. Zowel bij CBS in Heerlen als bij de Universiteit Utrecht worden fysieke ruimtes – zogenoemde usability labs - ingericht voor het bouwen en testen van nieuwe ICT. Ongeveer 8 personen, afkomstig van beide partijen, zullen afwisselend in de beide labs gaan werken.’ Daarbij staan drie onderwerpen centraal: design en lay-out van vragenlijsten, modulair vragenlijstontwerp en gebruik van mobile device sensormetingen. Bij het laatste onderwerp wordt gekeken naar verplaatsingen, ICT-gebruik, uitgaven en tijdbesteding en gezondheid.

Mini-symposium

Tijdens het mini-symposium ondertekenen divisiedirecteur Astrid Boeijen van CBS en hoogleraar Van der Heijden van de Universiteit Utrecht een document waarin de samenwerking op het gebied van innovatieve waarneming wordt bekrachtigd. Tevens worden lezingen door medewerkers van beide partijen verzorgd, onder andere over vragenlijstontwerp voor smartphones en tablets, modulair vragenlijstontwerp voor mobile devices en de stand van sensormetingen voor de statistiek.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project en over de mogelijkheden tot samenwerking of advies, kunt u contact opnemen met Barry Schouten (jg.schouten@cbs.nl) of Peter Lugtig (P.Lugtig@uu.nl)