Telefonie metadata

GSM-netwerkgegevens zijn een relatief nieuwe big data bron. Daarbij gaat het om gegevens over onder meer locatie, tijdstip en type dataverkeer, die door telecom providers worden opgeslagen bij de communicatie tussen mobiele telefoons en zendmasten. Op basis van geaggregeerd en geanonimiseerd gegevens heeft het CBS o.a. een verkenning gedaan om te zien of dit soort data gebruikt kunnen worden voor het maken van statistiek.

Bèta producten in ontwikkeling