OV-data

instappen in de trein.
© ANP / Peter Hilz

Wat is het?

Om aan de wettelijke verplichtingen van de Europese Commissie te kunnen voldoen moet het CBS de statistiek over het spoorvervoer kunnen maken. Het gaat om informatie over het aantal ritten, aantal reizigers, reizigerskilometers en reizigers naar regio. Voor het samenstellen van deze informatie heeft het CBS gegevens op detailniveau nodig om de gewenste kwaliteit te verkrijgen.

Waarom?

Om aan de wettelijke verplichtingen van de Europese Commissie te kunnen voldoen moet het CBS ook de statistieken over het spoorvervoer en de geharmoniseerde indexcijfers van de consumentenprijzen kunnen maken. Het gaat om informatie over het aantal ritten, aantal reizigers, reizigerskilometers en reizigers naar regio en informatie over de ontwikkeling van prijzen. Voor het samenstellen van deze informatie heeft het CBS gegevens op detailniveau nodig om de gewenste kwaliteit te verkrijgen. .

Maatschappelijke relevantie

Data over reizigersstromen in het openbaar vervoer zijn nodig om de Nederlandse en Europese overheden én de samenleving te voorzien van informatie die nodig is voor beleidsontwikkeling, investeringsbeslissingen en andere besluiten over het openbaar vervoer.
Toegang tot deze private databron is noodzakelijk voor het maken van statistiek. Daarom is het CBS al enige tijd in gesprek met verschillende organisaties binnen het openbaar vervoer over toegang tot deze data.