Zuyd Hogeschool

© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
Er vindt sinds 2019 samenwerking plaats met Zuyd Hogeschool in het kader van de CBS-leerstoel “Statistiek en Data Science” onder bijzonder lector dr.ir. Kees van Berkel. In het kader van deze leerstoel wordt onderzoek gedaan naar het samenstellen van relevante statistische informatie door surveys en andere databronnen te combineren.

Zuyd Hogeschool