SCP

© Hollandse Hoogte

Wat is het?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is al geruime tijd een samenwerkingspartner van het CBS. De samenwerking komt onder andere tot uitdrukking bij publicaties, bij de levering van maatwerktabellen, bij steekproeftrekking en het uitvoeren van veldwerk. Nederland in Beeld (NIB) van het SCP is hier een voorbeeld van. Met dit onderzoek geeft het SCP invulling aan hun Basis Survey Data Infrastructuur (BSDI). Nederland in Beeld is voor het SCP cruciaal voor het doen van onderzoek vanuit burgerperspectief.

Waarom?

Nederland in Beeld is een doorlopend, groot en breed onderzoek dat in juli 2021 is gestart en wordt uitgevoerd door het CBS. Bij het opzetten van het onderzoek en het ontwikkelen van de vragenlijsten hebben SCP en CBS intensief samengewerkt. Daarbij is ook expliciet gekeken naar de informatie die reeds bij het CBS beschikbaar is in registraties en uit bestaande onderzoeken. Nederland in Beeld gaat over diverse thema’s, waardoor het mogelijk is verschillende onderwerpen in het onderzoek met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld thema’s zoals arbeid, zorg en scholing.

Maatschappelijke relevantie

De gegevens in Nederland in Beeld vormen de basis voor de informatiebehoefte van de SCP-onderzoeksprogramma’s. Ze worden bij verschillende projecten gebruikt, indien nodig verrijkt met andere gegevens. Ook worden deze data op termijn beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers via de remote access faciliteiten van het CBS.