Rijksuniversiteit Groningen

© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Het CBS en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werken al langere tijd samen op verschillende gebieden van sociaal en economisch onderzoek. In 2017 is dit bekrachtigd door het tekenen van een raamovereenkomst tussen beide partijen. Naast efficiënte samenwerking zoeken beide partijen de synergie op het gebied van methodologie en datascience. Ook willen ze hun expertise bundelen op het gebied van remote access (toegang tot microdata van het CBS onder strikte voorwaarden) en de virtuele werkplekken. De RUG is tevens betrokken bij een samenwerking met het CBS in Data Fryslân, een brede coalitie van een aantal organisaties in de provincie Friesland (gemeenten, provincie, Stenden Hogeschool, Fries Sociaal Planbureau). Al deze partijen werken samen om met data relevante vragen te beantwoorden over leefbaarheid, toerisme, economie en sociaal welzijn. De genoemde organisaties willen elkaar versterken op het gebied van data science en datatoepassingen. In Leeuwarden heeft de RUG in 2019 Campus Fryslân opgericht, alwaar in september 2022 een nieuwe bachelor Data Science and Society start. Het CBS is via de adviesraad betrokken bij deze nieuwe studie.

‘We willen onze samenwerking intensiveren, vooral op methodologisch gebied en qua datascience. Daarnaast willen we onze expertise bundelen op het gebied van remote access (toegang tot microdata van het CBS onder strikte voorwaarden, red.) en de virtuele werkplekken van onze onderzoekers’, aldus directeur Ronald Stolk van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tijdens de ondertekening van de raamovereenkomst en tevens de opening van het Academic Data Center in 2017.

Rijksuniversiteit Groningen