Functies leden raad van advies en subcommissies - per 1 januari 2023

CBS gebouw, Leidschenveen / Den Haag
© CBS

Raad van advies

Menno Snel

Voorzitter Raad van Commissarissen NHG
Voorzitter Nationaal Groenfonds
Voorzitter Mr. Hans van Mierlo Stichting
Partner Hague Corporate Affairs
Gezant Nationaal Convenant MKB financiering

Charlotte Insinger

Chair Blackrock Nederland BV
Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
Voorzitter Raad van Commissarissen RET NV
Lid Raad van Commissarissen Van Oord NV

Anne-Marie Rakhorst

Eigenaar Duurzaamheid.nl en 17 Doelen die je deelt
Partner Slum Dwellers International Nederland en SDI Nederland
Bestuurslid van de Koning Willem I Prijs en juryvoorzitter van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap
Bestuurslid SDG Charter
Voorzitter Transitieagenda consumptiegoederen - Rijksprogramma Nederland Circulair in 2050
Lid Amsterdamse Duurzaamheidsraad
Commissaris Twynstra Gudde
Voorzitter Bestuur Milieu Centraal
Voorzitter Brabant geeft Energie
Voorzitter bestuur Stichting VastgoedCert
Ambassadeur Race against Waste

Henk Don

Voorzitter Raad van Advies ILT Brede Risicoanalyse (IBRA)
Lid Raad van Toezicht van het Expertisecentrum Euthanasie

Martijn Dekker

Chief Information Security Officer (CISO), ABN AMRO NV
Visiting professor Information Security, Universiteit van Amsterdam
Lid raad van advies NCSC
Gastdocent bij de opleiding voor commissarissen en toezichthouders, Erasmus Governance Institute, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid kring van ambassadeurs Wiskunde Raad
Mede-oprichter en partner Partnership Cyber Security Innovation
Voorzichter stichting CISO Circle of Trust
lid raad van advies dCypher

Marike Knoef

Decaan Tilburg School of Economics and Management
Hoogleraar Economie aan Tilburg University
Kroonlid Sociaal Economische Raad (SER)
Bestuurslid Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde

Audit Comité

Vincent Moolenaar

business director Board & Governance Programs, Nyenrode Business Universiteit
lid raad van commissarissen, lid audit comité Deloitte
raad Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam
lid raad van toezicht, lid audit comité Slachtofferhulp Nederland
voorzitter raad van commissarissen IDNH B.V.
lid raad van toezicht, lid audit comité ProDemos
lid raad van toezicht, voorzitter audit comité Slot Loevestein
voorzitter raad van toezicht Reward Value
voorzitter raad van advies Instituut van Internal Auditors Nederland
voorzitter raad van advies Inkubis B.V.
lid Landelijke Selectiecommissie Rechters Rechtspraak Nederland
business coach en board evaluaties NGL International
assessor bestuurders zorgsector NVZD
voorzitter Nyenrode NBP alumni vereniging
aanjager NL2025

Cie ICT

Karel van Lambalgen

Bestuurslid Merit Foundation

Bibi van den Berg

Hoogleraar Cybersecurity Governance Universiteit Leiden
Raadslid Cyber Security Raad
Voorzitter ACCSS (ACademic Cyber Security Society)
Voorzitter Raad van Advies ID&D
Lid Raad van Advies ANVS
Bestuurslid dcypher
Lid Raad van Advies Hackshield
Lid Commissie Kennis en Onderzoek (Politieonderwijsraad)

Diego Kuonen

CEO & CAO, Statoo Consulting
Professor of Data Science, Geneva School of Economics and Management (GSEM), University of Geneva
Principal Scientific and Strategic Data Innovation and Data Science Advisor and Consultant, Swiss Federal Statistical Office (FSO)
Member of the Board of Directors, Digital Law Center, University of Geneva

Barbara Ubaldi

Head Digital government and data unit OECD

Jaap Haenen

Programmamanager Rijksbrede e-mail en metadata, ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties