Uurtarieven CBS

cbs gebouw

Het CBS brengt voor aanvullend statistisch onderzoek en aanvullende statistische diensten kosten in rekening. Daarvoor hanteert het CBS jaarlijks vast te stellen uurtarieven. De tarieven verschillen naar schaalniveau, afhankelijk van het niveau van de uit te voeren werkzaamheden.

Uurtarieven
SchaalVerkooptarief 2021
455
555
683
788
896
9100
10105
11110
12125
13 e.v.157
 

Meer informatie over de opbouw van de tarieven is te vinden in de notitie “Kostenstructuur CBS