Nieuwe prijsindexcijfers operationele autolease 2021 = 100

Het CBS publiceert prijsindexcijfers over operationele¹ autolease naar segment. Deze statistiek geeft inzicht in de prijsontwikkeling van nieuwe leasecontracten die in het afgelopen kwartaal zijn afgesloten.

Nieuwe reeks 2021=100

Met ingang van 2024 publiceert het CBS een nieuwe reeks prijsindexcijfers voor de operationele autolease. De nieuwe reeks heeft als basis 2021=100. Dit houdt in dat het gemiddelde van de kwartaalindices van 2021 voor de hoofdreeks en alle onderliggende reeksen gelijkgesteld wordt aan 100.

Daarnaast is de weging van de segmenten en de bedrijven in het panel aangepast aan de marktaandelen in 2021, waardoor de weging actueler is geworden.

De nieuwe reeks vervangt de oude 2015=100 reeks, die stopt per het vierde kwartaal van 2023. De indices van 2020 en eerder zijn herschaald van 2015=100 naar 2021=100.

Veranderingen in de publicatie van de nieuwe reeks

De nieuwe reeks 2021=100 bevat naast de hierboven genoemde veranderingen ook aanpassingen in de marktsegmenten om aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen in de markt:

  1. In de publicatie is het segment bestelauto’s uitgebreid met volledig elektrische bestelauto’s.
  2. In de publicatie is een afzonderlijk segment toegevoegd voor auto’s met een hybride aandrijflijn, d.w.z. PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) en HEV (Hybrid Electric Vehicle) behalve MHEV(Mild Hybrid Electric Vehicle). MHEVs zijn ingedeeld bij het benzinesegment.
  3. Het minder courante diesel personenauto segment is komen te vervallen.
  4. Er is geen afzonderlijk segment meer voor MPV/SUV. MPV’s en SUV’s worden in de nieuwe reeks ingedeeld in hun letterklasse (dus een EV MPV/SUV klasse C valt in de nieuwe reeks onder EV segment C).
  5. Categorie A en B zijn samengevoegd.

    ¹ Een overeenkomst tot operationele lease is in feite een huurovereenkomst waarbij de leasemaatschappij eigenaar van de leaseauto blijft.