Nieuwe prijsindexcijfers operationele autolease

Het CBS publiceert sinds 2001 prijsindexcijfers over operationele autolease naar segment. Deze statistiek geeft inzicht in de ontwikkeling van het prijsniveau waarop nieuwe leasecontracten in het afgelopen kwartaal zijn afgesloten. De indeling van auto’s in segmenten is gebaseerd op die van het RAI Documentatie Centrum (RDC).

Nieuwe reeks 2015=100

Met ingang van 2018 publiceert het CBS een nieuwe reeks prijsindexcijfers voor de operationele autolease. De nieuwe reeks heeft als basis 2015=100. Dit houdt in dat het gemiddelde van de kwartaalindices van 2015 voor de hoofdreeks en alle onderliggende reeksen gelijkgesteld wordt aan 100. Hiermee wordt inzichtelijker hoe de indices zich op korte termijn ten opzichte van elkaar ontwikkelen. Daarnaast is de weging van met name de segmenten aangepast aan de marktaandelen in 2015.
De nieuwe reeks vervangt de oude 2010=100 reeks, die stopt per het vierde kwartaal van 2017. De indices van 2014 en eerder zijn herschaald van 2010=100 naar 2015=100.

Veranderingen in de publicatie van de nieuwe reeks

De nieuwe reeks 2015=100 bevat naast de hierboven genoemde veranderingen ook enkele verbeteringen voor gebruikers vergeleken met de 2010=100 reeks:
1. De publicatie bevat meer detail doordat de belangrijkste brandstof-segment combinaties afzonderlijk gepubliceerd worden.
2. Het segment alternatief is vervangen door volledig elektrische auto’s. De index voor elektrische auto’s wordt vanaf 2018 gepubliceerd. Hybride auto’s zijn verplaatst naar het segment van de soort brandstof die ze naast elektrisch verbruiken.
3. Een segment voor verhuur en lease van privéauto’s is toegevoegd.
4. Er wordt alleen nog geaggregeerd naar brandstofsoorten en niet meer naar type auto’s. Op basis van beschikbare gewichten kunnen gebruikers dit desgewenst zelf berekenen.
5. Het MPV- en SUV-segment zijn voor alle brandstofsoorten samengevoegd tot één segment.
6. Enkele minder courante combinaties van brandstof-segment-auto’s zijn niet meer in de waarneming opgenomen.
7. Het segment vrachtauto’s is vervallen.

¹ Een overeenkomst tot operationele lease is in feite een huurovereenkomst waarbij de leasemaatschappij eigenaar van de leaseauto blijft.