Standaard Beroepenclassificatie 2010 (SBC 2010)

De SBC 2010 is de geheel gereviseerde opvolger van de SBC 1992. Deze revisie was noodzakelijk omdat er sinds het verschijnen van SBC 1992 nieuwe beroepen zijn ontstaan die niet of moeilijk waren in te delen naar SBC 1992. De SBC 2010 is evenals de SBC 1992 een classificatie van beroepen op grond van niveau en richting van de benodigde bekwaamheden om het beroep uit te oefenen en de combinatie van de (maximaal 3) belangrijkste werksoorten.

De SBC 2010 is in zijn totaliteit te downloaden.

De SBC-applicatie bevat uitgebreide informatie over de classificatie:

  1. Via een zoekprogramma kunt u zoeken op functienaam, SBC-code of kenmerken van beroepen. Hiermee kunt u tevens lijsten oproepen met functienamen, beroepen en kenmerken. Deze lijsten zijn eveneens voorzien van zoekmogelijkheden.
  2. De opgenomen documentatie bestaat uit een publicatietekst met de methodologische verantwoording van de SBC, de indeling van de SBC 2010, codelijsten van de beroepsvariabelen en een bestand met beroepsvariabelen en functiebenamingen per SBC-code. De documentatie kan worden afgedrukt of voor eigen doeleinden worden bewerkt. Enkele van deze onderdelen kunt u ook direct downloaden.