Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992), verbeterde editie 2001

De SBC 1992 is een classificatie van beroepen op grond van niveau en richting van de benodigde bekwaamheden om het beroep uit te oefenen en de combinatie van de (maximaal 3) belangrijkste werksoorten.

De beroepen zijn behalve van een SBC-code ook voorzien van codes van de International Standard Classification of Occupations 1988 (ISCO). Tevens is de relatie van de SBC 1992 met de Beroepenclassificatie 1984 gelegd. De afleidingen van drie sociale stratificatieclassificaties uit de SBC zijn samen met een toelichtend artikel opgenomen.

De SBC 1992 verbeterde editie 2001 is in zijn totaliteit te downloaden.

De SBC-applicatie bevat uitgebreide informatie over de classificatie:

  1. Via een zoekprogramma kunt u zoeken op functienaam, SBC-code of kenmerken van beroepen. Hiermee kunt u tevens lijsten oproepen met functienamen, beroepen en kenmerken. Deze lijsten zijn eveneens voorzien van zoekmogelijkheden.
  2. De opgenomen documentatie bestaat uit drie onderdelen: een publicatietekst met de methodologische verantwoording van de SBC, het classificatieschema SBC 1992 en schakelschema’s naar bovengenoemde andere classificaties. De documentatie kan worden afgedrukt of voor eigen doeleinden worden bewerkt.