Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)

Europees samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid van minstens twee natuurlijke en/of niet-natuurlijke personen uit verschillende lidstaten, die economische activiteiten in de Europese Unie ontplooien. Het samenwerkingsverband is gebaseerd op verordening 2137/85 van de Europese Unie. Doel is niet het maken van winst voor zichzelf, maar het ontwikkelen, bevorderen of ondersteunen van de economische activiteiten van de leden door het samenbrengen van middelen, activiteiten en vakkennis.
De activiteiten van het samenwerkingsverband hangen samen met die van de leden maar mogen deze niet vervangen. Eventueel gemaakte winst wordt onder de leden verdeeld en overeenkomstig belast. De leden zijn elk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van het samenwerkingsverband.