Financiële en zakelijke diensten

Maatwerkpublicaties

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, tweede kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, eerste kwartaal 2018

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Het aantal bedrijven waar private investeringen in zijn gedaan en de bijbehorende bedragen op basis van data van de NVP.

Maatwerktabel omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, vierde kwartaal 2017

Statistische informatie over leden van Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en beëdigde tolken en vertalers

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie KHN.

uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG over 2016

Maatwerk 'Omzetontwikkeling VHG' voor brancheverenigingen: VHG

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche tweede kwartaal 2017

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Institutionele beleggers wordt aangesloten op het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen.

Maatwerk voor branchevereniging Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche VHG

Maatwerk voor brancheverenigingen Omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Tabellen over de omzet van bedrijven in de horeca en detailhandel in het centrum van Den Haag.

De VHG-leden genereerden in 2016 4,4 procent meer omzet dan in 2015.

VHG-leden boekten meer omzet dan een jaar eerder.

Cijfers over de omzet van bedrijven in de gemeente Amsterdam, voor de periode 2011 – 2016.

De omzetontwikkeling van de VHG-leden vanaf 2010

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG.

Prijsindex binnenvaart, de ontwikkeling van de prijzen van binnenvaartbedrijven.

Publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen.