EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen

De doelpopulatie van de EWL omvat alle bedrijfstakken, met uitzondering van de bedrijfstakken personeel in dienst van huishouden (sbi 95) en internationale gemeenschapsorganen (sbi 99). Niet alle bedrijven in de doelpopulatie worden geënquêteerd. Bijna de helft van alle banen wordt in de EWL waargenomen.