Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector

The Heerlen office of Statistics Netherlands, with a sign in the foregrond displaying it's logo and the full dutch name in text: Centraal Bureau voor de Statisitiek.

In de enquête wordt informatie verzameld over zelfstandig ondernemers zonder personeel die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over arbeidskenmerken zoals het aantal uren dat men werkzaam is en het beroep dat men heeft. Daarnaast gaat het over de redenen waarom ze werkzaam zijn als zelfstandige en de thema's scholing en vaardigheden en gezond en veilig werken.

De vragen zijn afgestemd op de vragen in de werknemersenquête (WNE) zodat de situatie van zelfstandigen en werknemers in de zorg vergeleken kan worden. Het onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Bestand beschikbaar voor 2023.