Asielcohort, 201401-202310

Dit microdatabestand is samengesteld voor On Site en/of Remote Access analyses ten behoeve van het “cohortonderzoek asielzoekers” uitgevoerd door het CBS in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en Veiligheid (J&V), 201401-202310.