LISSPANEL met CBS microdata

CBS Microdata Services faciliteert de mogelijkheid om door onderzoekers geselecteerde data verzameld in het LISS panel anoniem koppelbaar te maken met CBS databestanden over personen. Het CBS heeft daartoe een koppelbestand tussen de populatie van de LISS-panel deelnemers en de persoonsgegevens van het CBS beschikbaar in de Remote access/ On site.

Via deze koppeling kunnen data uit het LISS panel gebruikt worden in een microdataonderzoek bij het CBS. Panelleden die bezwaar hebben gemaakt tegen een koppeling met CBS data, zijn uiteraard niet in het koppelbestand, LISS_Koppelbestand_respondenten_jjjj,opgenomen. Als onderzoekers voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot de LISS data, kunnen zij variabelen selecteren uit het LISS Data Archief.