Universiteiten en hogescholen

Het CBS werkt samen met universiteiten en hogescholen. Bijvoorbeeld door het samen uitvoeren gezamenlijk onderzoek, het instellen van bijzondere leerstoelen, de detachering van medewerkers over en weer, het verzorgen van lezingen of gastcolleges, of het bieden van stageplaatsen. Samenwerking vindt plaats op vele domeinen.

Samenwerkingen tussen het CBS en hoger-onderwijsinstellingen helpen het CBS om te innoveren en om bestaande statistieken te verbeteren. En het helpt bij het versterken van het kennisniveau van bestaande medewerkers en het plezier dat medewerkers vinden in hun werk. Ook zijn universiteiten en hogescholen een belangrijke bron van nieuw personeel. Het onderhouden van korte lijnen met hoger-onderwijsinstellingen vergemakkelijkt het rekruteren van nieuwe collega’s. Tot slot draagt het CBS, tezamen met de universiteiten en hogescholen, bij aan de totstandkoming van nieuwe inzichten en daarmee aan de wetenschappelijke kennis in Nederland. 

Hoogleraren en lectoren

Het CBS heeft een aantal senior onderzoekers in dienst die tevens als (bijzonder) hoogleraar of lector zijn verbonden aan een universiteit of hogeschool. Deze wetenschappers dragen bij aan de wetenschappelijke verankering van het onderzoek van het CBS. Ook onderhouden zij belangrijke interne en externe kennisnetwerken. De leerstoelen en lectoraten zijn door het CBS gefinancierd.

Promovendi & stagiairs

In verschillende programma’s wordt samen met promovendi en/of studenten onderzoek uitgevoerd als onderdeel van proefschrifttrajecten, duale trajecten of stages. Meer informatie over actuele stagemogelijkheden bij het CBS is te vinden op de stagepagina.

Meer weten?

Voor meer informatie over samenwerking met universiteiten en hogescholen kijk op Samenwerken