Integratie

Lesplannen voor leerjaar 3 van het vmbo en havo/vwo over integratie.

Integratie

'Wat weten we over nieuwkomers?'

Lesdoelen

  • Algemene begrippen rondom ‘integratie’;
  • Het gebruiken van statistische gegevens;
  • Een kritische houding bij het lezen van presentaties van statistische gegevens.

Materiaal

De les bestaat uit een interactieve PDF voor de leerlingen. De werkbladen kunnen individueel, in tweetallen of in kleine groepjes gemaakt worden.

Lestijd

Het materiaal biedt vulling voor twee lesuren:

  • een lesuur gericht op het zelfstandig verwerven van kennis en inzichten;
  • een lesuur waarin gewerkt wordt aan een verwerkingsopdracht.

De verwerkingsopdracht kan ook als huiswerk opgegeven worden.

Leerdoelen

De leerlingen lezen welke kennis zij expliciet leren in de les:

  • Je bent in staat om je mening te geven op basis van argumenten;
  • Je weet hoe je stellingen kunt onderzoeken met gebruik van statistische gegevens;
  • Je kan uitleggen wat de begrippen integratie en assimilatie betekenen;
  • Je denkt na over wat je zelf vindt in hoeverre een migrant zich moet aanpassen in Nederland;
  • Je maakt een verwerkingsopdracht naar keuze.

Uitwerkingen

De docent kan de uitwerkingen opvragen via lerenmet@cbs.nl.