Beeldmerk UDC regio Groningen

CBS Urban Data Center Regio Groningen

Het CBS en de gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuwe organisatie, het CBS Urban Data Center Regio Groningen.

Groningen is bezig zich te ontwikkelen tot een ‘Smart Urban Region’: een stad die samen met de regio slim gebruik maakt van de kracht van technologie en data. Het CBS levert kennis over onder meer het koppelen van nieuwe (big) databronnen aan data van de gemeente Groningen en CBS-data. Binnen het CBS UDC Regio Groningen zullen daartoe onderzoekers van het CBS samenwerken met onderzoekers van de afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Groningen.

Het CBS Urban Data Center Regio Groningen is het derde Urban Data Center van Nederland. Eind september openden het CBS en de gemeente Eindhoven het eerste. Daarna volgde het CBS en de gemeente Heerlen.

Maatwerk