Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning of bedrijfspand

Met deze rekenhulp kan de aanpassing van de huurprijzen in de vrije sector volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS berekend worden. De jaarlijkse toegestane huurverhoging (of huurverlaging) is op deze manier eenvoudig vast te stellen. Het betreft huren die bij aanvang van het contract hoger liggen dan de zogenaamde liberalisatiegrens, die de vrije huursector afbakent van de sociale huursector. Die lag per 1 januari 2019 op 720,42 euro. In uw huurcontract staat hoe de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd. Deze berekening van de huurverhoging met de consumentenprijsindex wordt ook wel het indexeren van de huur genoemd.
Voor meerdere berekeningen, of selectieaanpassingen, toets eerst Ctrl/F5 om het scherm te verversen.

Indexering huren:

De maximale huurverhoging voor de sociale sector stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl/huurverhoging.

De rekenhulp kan ook de verhoging van huren van bedrijfspanden berekenen.

Bron: CBS
Basisjaar:
=100
Berekening gewijzigde huurprijs
Gewijzigde huurprijs =
x
x
× €xx,xx
= Vul eerst de geldende huurprijs in.

Bereken uw gewijzigde huurprijs in 5 stappen. Hebt u nog vragen? Bel de Infoservice van het CBS: 088 5707070.

  1. Reeks
  2. Te verhogen
    huurprijs in euro's
  3. Nieuwe maand/jaar
  4. Basisperiode (maand/jaar)
  5. Basisjaar

In uw huurcontract staat welke reeks gebruikt wordt voor het berekenen van de huurverhoging. Meestal is dit de reeks ‘Alle huishoudens’. De reeks ‘Werknemers laag’ is per 2003 stopgezet. In de pdf bij ‘Downloads’ onderaan deze pagina staat wat u moet doen als u volgens uw contract ‘Werknemers laag’ moet gebruiken.

In uw huurcontract staat van welke huurprijs u moet uitgaan: de laatst betaalde huur of de huur die u betaalde toen uw contract in ging (aanvangshuur). Afhankelijk van de instelling van uw browser dient u als decimaalscheider een .(punt), of een ,(komma) op te geven. Werkt een punt niet, kies dan voor een komma (en andersom).

In uw huurcontract staat welke periode bepalend is voor het berekenen van de nieuwe huurprijs. Dat is een maand of een jaar. Moet u van een maand uitgaan, dan is dat meestal de maand die vier maanden voor de ingangsmaand van de nieuwe huurprijs ligt. Moet u van een jaar uitgaan, dan is dat meestal het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de huur wordt aangepast.

In uw huurcontract staat welke maand of welk jaar de basisperiode is van uw huurprijs.

Als u in de vorige stap een maand moest selecteren, dan doet u dat hier ook. Moet u van de laatst betaalde huur uitgaan, dan is dat meestal de maand die 1 jaar en 4 maanden voor de maand van aanpassing ligt. Moet u van de aanvangshuur uitgaan, dan is dat meestal de maand die 4 maanden voor het ingaan van de eerste huurperiode ligt.

Als u in de vorige stap een jaar moest selecteren, dan is dat in deze stap ook het geval. Moet u van de laatst betaalde huur uitgaan, dan vult u hier het jaar in voorafgaand aan het jaar van stap 3. Moet u van de aanvangshuur uitgaan, dan is dat meestal het jaar voorafgaand aan het jaar van de eerste huurperiode.

De module bepaalt het basisjaar automatisch. U vult hier dus niets in. Ook als uw contract anders vermeldt, gebruikt u het basisjaar dat de module aangeeft.Dit komt doordat cijferreeksen op een bepaald moment stoppen. Daarom staat vaak in huurcontracten dat u, zodra het CBS stopt met publiceren van de genoemde reeks/het genoemde indexcijfer, dient over te stappen op de reeks/het indexcijfer waarvan het CBS zegt dat het de opvolger is van de genoemde reeks/het bedoelde indexcijfer.Door de huurmodule automatisch te laten kiezen, voldoet u aan deze bepaling in het contract.

Cbs

Vragen

Voor vragen over deze berekeningen neemt u contact op met de Infoservice:

  • schriftelijk via ons contactformulier.
  • telefonisch op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur op (088) 570 70 70.

Disclaimer

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet geen uitspraak over de vraag of de toepassing van een bepaalde indexeringsclausule op grond van wettelijke bepalingen of anderszins al of niet correct is. CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software en/of voor fouten tijdens de verzending van de informatie.