© ANP

Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning of bedrijfspand

Let op: onderstaande rekentool hoeft u niet te gebruiken als u voor 2023 de huurverhoging voor een vrijesector huurwoning (kale huurprijs vanaf 808,06 euro) wilt berekenen. De maximale toegestane huurverhoging is in 2023 namelijk al vastgesteld op 4,1%

Huurverhoging voor bedrijfspanden: pak uw huurcontract (algemene bepalingen) erbij. Hier hoort duidelijk in te staan met welke formule jaarlijks de huurprijs wordt verhoogd. Als u onderstaande rekentool gebruikt is het belangrijk om te weten of er wordt gewerkt met een maandindexcijfer of het jaargemiddelde, en welk basisjaar van toepassing is.

Informatie over de maximale huurverhoging, zie Maximale huurverhoging 2023 vrije sector.

Voor extra uitleg over de rekentool, zie Huren aanpassen met de Consumentenprijsindex.pdf

Indexering huren:

Helaas is het momenteel niet mogelijk om de gewijzigde huurprijs te berekenen.
We hopen u zo snel mogelijk weer van dienst te kunnen zijn.
Voor dringende vragen, bel de CBS Infoservice: (088) 570 7070.

In uw huurcontract staat welke reeks gebruikt wordt voor het berekenen van de huurverhoging. Meestal is dit de reeks ‘Alle huishoudens’. De reeks ‘Werknemers laag’ is per 2003 stopgezet. In de pdf bij ‘Downloads’ onderaan deze pagina staat wat u moet doen als u volgens uw contract ‘Werknemers laag’ moet gebruiken.

In uw huurcontract staat van welke huurprijs u moet uitgaan: de laatst betaalde huur of de huur die u betaalde toen uw contract in ging (aanvangshuur).

Stap 3CPI nieuw

Staat er in uw contract ‘maand CPI’ of ‘jaargemiddelde CPI’? Moet u van een maand uitgaan, dan is dit meestal de maand die vier maanden vóór de ingangsmaand van de nieuwe huurprijs ligt.

Voorbeeld maand CPI: per 1 januari 2023 gaat uw huur omhoog. CPI nieuw is dan september 2022 en CPI oud september 2021.

Moet u van een jaargemiddelde uitgaan, dan is dit meestal het jaargemiddelde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de huur wordt aangepast.

Stap 4CPI oud

Als u in de vorige stap een maand heeft geselecteerd, dan doet u dat hier ook en selecteert u zestien kalendermaanden voorafgaand aan de huurwijziging. Simpelweg: één jaar eerder dan bij stap 3.

Voorbeeld maand CPI: per 1 juli 2022 gaat uw huur omhoog. CPI nieuw is dan maart 2022 en CPI oud maart 2021.

Als u in de vorige stap een jaargemiddelde heeft geselecteerd, dan doet u dat hier ook. Neem één jaar eerder dan bij stap 3.

Hier hoeft u niets te veranderen. De tool bepaalt het basisjaar automatisch.

Let op: staat er in uw contract een ouder basisjaar (bijvoorbeeld 2006=100)? U kunt dan gewoon 2015=100 aanhouden. Het CBS stelt de reeksen altijd bij, waardoor dit geen invloed heeft op het berekende percentage.

* Verplicht veld

Cbs

Vragen

Voor vragen over deze berekeningen neemt u contact op met de Infoservice:

  • schriftelijk via ons contactformulier.
  • telefonisch via (088) 570 70 70 bereikbaar: maandag-donderdag van 10:00-12:00 en 13:00-15:00; vrijdagen van 10:00-12:00.

Disclaimer

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet geen uitspraak over de vraag of de toepassing van een bepaalde indexeringsclausule op grond van wettelijke bepalingen of anderszins al of niet correct is. CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software en/of voor fouten tijdens de verzending van de informatie.