Exportverdiensten

De verdiensten aan de export door een bepaalde bedrijfstak zijn de totale verdiensten in Nederland die verkregen worden door de export van goederen door deze bedrijfstak. De toegevoegde waarde die overblijft na aftrek van de kosten van de benodigde import (grondstoffen, halffabricaten, diensten) voor het maken van de goederen. Dit kunnen bijvoorbeeld ook goederen zijn die door een andere bedrijfstak (gedeeltelijk) worden geproduceerd of verhandeld (denk aan de groothandel). De verdiensten aan de export zullen dus niet volledig in de exporterende bedrijfstak neerslaan.

De hier gepresenteerde cijfers zijn exclusief production abroad (goederen die in het buitenland worden verkocht door een Nederlands bedrijf, maar nooit in Nederland komen). De cijfers op StatLine over exportverdiensten zijn inclusief production abroad en wijken daarom af van de hier gepresenteerde cijfers.