Instroom vanuit het gemeentelijk domein

Sinds 1 januari 2021 hebben volwassenen toegang tot de Wet langdurige zorg als zij levenslang behoefte hebben aan intensieve geestelijke gezondheidszorg (24 uurs zorg of permanent toezicht). Voorheen werd deze zorg voor een groot deel gefinancierd via de Wet maatschappelijke ondersteuning en was de gemeente hiervoor verantwoordelijk.