Huizenprijzen stegen sinds 2013 het meest in regio Haarlem en de Zaanstreek

© Hollandse Hoogte
In de voorbije periode van voortdurende stijgingen stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het sterkst in de regio's Agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek, gevolgd door Groot-Amsterdam. In het derde kwartaal van 2022 lagen de prijzen in deze drie regio’s bijna 130 procent hoger dan eind 2013. Echter, in het vierde kwartaal van 2022 daalden de huizenprijzen juist in deze regio’s het snelst. Vanaf het derde kwartaal van 2019 stegen de prijzen van woningen in landelijke regio’s overwegend sneller dan in de Randstad. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningprijsindex van de 40 COROP-regio’s van bestaande particuliere koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

In de loop van 2013 begon een langdurige stijging van de Nederlandse huizenprijzen. Aanvankelijk ging deze ontwikkeling het snelst in de Randstad, vooral in het noordelijke deel. Groot-Amsterdam was hierbij koploper, gevolgd door de aangrenzende regio’s Agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek. Het traagst stegen de prijzen in deze periode in Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en de regio Delfzijl. Deze eerste periode van prijsstijgingen eindigde in het derde kwartaal van 2019, waarna het regionale beeld van prijsontwikkelingen veranderde en een tweede periode werd ingeluid.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen 4e kwartaal 2013 - 3e kwartaal 2019
COROPPrijsontwikkeling bestaande koopwoningen (%)
Oost-Groningen (CR)29,3
Delfzijl en omgeving (CR)21
Overig Groningen (CR)37,1
Noord-Friesland (CR)31,7
Zuidwest-Frysl�n (CR)30,2
Zuidoost-Frysl�n (CR)28,6
Noord-Drenthe (CR)28,7
Zuidoost-Drenthe (CR)28,1
Zuidwest-Drenthe (CR)24,9
Noord-Overijssel (CR)30,7
Zuidwest-Overijssel (CR)33,6
Twente (CR)29,3
Veluwe (CR)33,4
Achterhoek (CR)28,5
Arnhem/Nijmegen (CR)35,7
Zuidwest-Gelderland (CR)29,3
Utrecht (CR)44,3
Kop van Noord-Holland (CR)36,8
Alkmaar en omgeving (CR)39,5
IJmond (CR)49,5
Agglomeratie Haarlem (CR)65,4
Zaanstreek (CR)59,5
Groot-Amsterdam (CR)71,1
Het Gooi en Vechtstreek (CR)45,2
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)41,7
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)50,3
Delft en Westland (CR)44,2
Oost-Zuid-Holland (CR)36
Groot-Rijnmond (CR)44,1
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)34,4
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)18,7
Overig Zeeland (CR)23,9
West-Noord-Brabant (CR)32,1
Midden-Noord-Brabant (CR)30,1
Noordoost-Noord-Brabant (CR)32,3
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)33,7
Noord-Limburg (CR)31,1
Midden-Limburg (CR)27,3
Zuid-Limburg (CR)32,5
Flevoland (CR)43,5
Bron: CBS, Kadaster

Vanaf tweede helft 2019 sterkere stijgingen in noordoostelijke regio’s

In de tweede helft van 2019 liepen de prijsstijgingen in Groot-Amsterdam en andere Randstedelijke regio’s terug. Buiten de Randstad was er van een dergelijke terugval niet of nauwelijks sprake. In het derde kwartaal van 2019 begon een tweede periode van prijsstijgingen waarvan het zwaartepunt juist buiten de Randstad lag. In deze periode stegen de huizenprijzen het sterkst in Delfzijl en omgeving , gevolgd door Zuidwest-Drenthe en Flevoland. In Groot-Amsterdam was de prijsstijging in deze periode het laagst. De tweede periode van prijsstijgingen eindigde in het derde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal daalden de huizenprijzen in vrijwel alle regio’s ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen 3e kwartaal 2019 - 3e kwartaal 2022
COROPPrijsontwikkeling bestaande koopwoningen (%)
Oost-Groningen (CR)49,6
Delfzijl en omgeving (CR)53,8
Overig Groningen (CR)48,2
Noord-Friesland (CR)43,4
Zuidwest-Frysl�n (CR)45,6
Zuidoost-Frysl�n (CR)45,0
Noord-Drenthe (CR)44,9
Zuidoost-Drenthe (CR)46,8
Zuidwest-Drenthe (CR)51,3
Noord-Overijssel (CR)46,2
Zuidwest-Overijssel (CR)45,0
Twente (CR)40,9
Veluwe (CR)48,7
Achterhoek (CR)46,7
Arnhem/Nijmegen (CR)45,8
Zuidwest-Gelderland (CR)49,5
Utrecht (CR)43,0
Kop van Noord-Holland (CR)46,9
Alkmaar en omgeving (CR)45,3
IJmond (CR)45,9
Agglomeratie Haarlem (CR)38,6
Zaanstreek (CR)43,7
Groot-Amsterdam (CR)33,3
Het Gooi en Vechtstreek (CR)43,1
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)41,0
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)39,9
Delft en Westland (CR)40,3
Oost-Zuid-Holland (CR)42,9
Groot-Rijnmond (CR)41,8
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)39,2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)41,2
Overig Zeeland (CR)43,5
West-Noord-Brabant (CR)39,8
Midden-Noord-Brabant (CR)41,6
Noordoost-Noord-Brabant (CR)40,9
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)40,8
Noord-Limburg (CR)36,1
Midden-Limburg (CR)41,1
Zuid-Limburg (CR)37,6
Flevoland (CR)50,7
Bron: CBS, Kadaster

Regionale prijsstijging sinds 2013 loopt uiteen van 70 tot 130 procent

Ook in de tweede periode, vanaf het derde kwartaal in 2019, kende de Randstad nog prijsontwikkelingen. Over de hele periode van prijsstijgingen gezien woog de inhaalslag van de perifere regio’s niet op tegen de prijsontwikkeling van de noordelijke Randstad. Over de eerste en de tweede periode tezamen, van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2022, waren prijsstijgingen het sterkst in achtereenvolgens Agglomeratie Haarlem, de Zaanstreek en Groot-Amsterdam. Het traagst namen de huizenprijzen toe in Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en Noord-Limburg. Het gat tussen deze regio’s en het noorden van de Randstad is in die bijna negen jaar aanmerkelijk vergroot. In Zeeuws-Vlaanderen stegen de prijzen met bijna 70 procent, tegen bijna 130 procent in de gebieden in en om Haarlem, de Zaanstreek en Amsterdam.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen 4e kwartaal 2013 - 3e kwartaal 2022
COROPPrijsontwikkeling bestaande koopwoningen (%)
Oost-Groningen (CR)93,5
Delfzijl en omgeving (CR)86,1
Overig Groningen (CR)103,2
Noord-Friesland (CR)88,8
Zuidwest-Frysl�n (CR)89,6
Zuidoost-Frysl�n (CR)86,5
Noord-Drenthe (CR)86,6
Zuidoost-Drenthe (CR)88
Zuidwest-Drenthe (CR)88,9
Noord-Overijssel (CR)91
Zuidwest-Overijssel (CR)93,8
Twente (CR)82,3
Veluwe (CR)98,4
Achterhoek (CR)88,5
Arnhem/Nijmegen (CR)97,9
Zuidwest-Gelderland (CR)93,3
Utrecht (CR)106,3
Kop van Noord-Holland (CR)100,9
Alkmaar en omgeving (CR)102,6
IJmond (CR)118,1
Agglomeratie Haarlem (CR)129,2
Zaanstreek (CR)129,2
Groot-Amsterdam (CR)128,1
Het Gooi en Vechtstreek (CR)107,8
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)99,7
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)110,3
Delft en Westland (CR)102,3
Oost-Zuid-Holland (CR)94,4
Groot-Rijnmond (CR)104,3
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)87,1
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)67,7
Overig Zeeland (CR)77,8
West-Noord-Brabant (CR)84,7
Midden-Noord-Brabant (CR)84,2
Noordoost-Noord-Brabant (CR)86,4
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)88,2
Noord-Limburg (CR)78,4
Midden-Limburg (CR)79,6
Zuid-Limburg (CR)82,2
Flevoland (CR)116,3
Bron: CBS, Kadaster

Overigens werd de afstand (qua prijsontwikkeling) tussen Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Limburg en andere regio’s in het vierde kwartaal van 2022 kleiner. In het vierde kwartaal van 2022 daalden de prijzen hier met minder dan 1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het noorden van de Randstad was dat 4 à 5 procent.

Gedeeltelijke inhaalslag regio Delfzijl

De regionale ontwikkelingen op de woningmarkt worden geïllustreerd door een vergelijking tussen Groot-Amsterdam en Delfzijl en omgeving. Terwijl de prijzen in Groot-Amsterdam in de eerste periode (eind 2013 tot medio 2019) stegen met 71 procent, bleef de stijging in Delfzijl en omgeving beperkt tot 21 procent. In Groot-Amsterdam was toen de snelste stijging, de regio Delfzijl de een na traagste, mede doordat de prijzen daar in 2014 nog daalden. In de periode hierna, vanaf de tweede helft van 2019, stegen de prijzen in Groot-Amsterdam met 33 procent het traagst en die in Delfzijl en omgeving met 54 procent het snelst. De inhaalslag die Delfzijl en omgeving in die kortere tweede periode maakte, was lang niet genoeg om de opgelopen achterstand in de eerste periode te compenseren. Over beide perioden gezien, hoorde Delfzijl bij de tien regio’s met de laagste prijsontwikkeling. Wel bleef de daling in het vierde kwartaal van 2022 ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 1,2 procent bescheiden.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen
PeriodeKwartaalGroot-Amsterdam (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Delfzijl en omgeving (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20134e kwartaal-3,6-2,4
20141e kwartaal1,2-7,4
20142e kwartaal3,0-2,7
20143e kwartaal5,2-0,6
20144e kwartaal8,0-6,0
20151e kwartaal7,72,1
20152e kwartaal6,35,7
20153e kwartaal8,25,5
20154e kwartaal8,40,6
20161e kwartaal9,01,5
20162e kwartaal11,1-1,2
20163e kwartaal11,80,5
20164e kwartaal12,05,9
20171e kwartaal13,27,8
20172e kwartaal12,64,5
20173e kwartaal12,89,3
20174e kwartaal12,45,0
20181e kwartaal12,21,3
20182e kwartaal12,95,7
20183e kwartaal12,43,8
20184e kwartaal12,49,1
20191e kwartaal9,28,1
20192e kwartaal7,52,5
20193e kwartaal4,77,6
20194e kwartaal4,08,3
20201e kwartaal4,99,3
20202e kwartaal5,417,8
20203e kwartaal5,710,6
20204e kwartaal4,810,5
20211e kwartaal6,815,0
20212e kwartaal9,014,0
20213e kwartaal15,620,5
20214e kwartaal18,022,6
20221e kwartaal18,518,9
20222e kwartaal17,216,5
20223e kwartaal9,015,3
20224e kwartaal2,09,1
Bron: CBS, Kadaster