Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex regio (COROP) 1995-2023

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex regio (COROP) 1995-2023

Regio's Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen 95% betrouwbaarheidsmarge ondergrens (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen 95% betrouwbaarheidsmarge bovengrens (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. vorige periode (%) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Aantal verkochte woningen Verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. vorige periode (%) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 1995 1e kwartaal 40,5 39,8 41,2 1.890 80.036 151
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2000 1e kwartaal 68,4 66,9 69,9 2,1 19,0 2.410 -21,7 -4,9 140.069 338
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2005 1e kwartaal 100,8 100,2 101,5 0,9 5,3 2.608 -21,0 -1,9 207.226 540
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2010 1e kwartaal 109,3 108,7 110,0 -0,5 -4,0 1.819 -20,9 3,5 230.360 419
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2015 1e kwartaal 97,9 97,0 98,7 0,5 3,6 1.885 -27,9 19,8 232.717 439
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 1e kwartaal 147,2 145,4 148,9 1,1 6,4 2.687 -11,0 11,6 355.528 955
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 1e kwartaal 161,1 159,2 163,0 3,3 9,5 3.181 -10,5 18,4 412.999 1.314
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 2e kwartaal 169,4 167,3 171,6 5,2 13,3 2.626 -17,4 3,5 405.443 1.065
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 3e kwartaal 179,0 176,9 181,2 5,7 17,4 2.845 8,3 -8,2 445.017 1.266
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 4e kwartaal 184,5 182,1 187,0 3,1 18,3 2.929 3,0 -17,6 426.701 1.250
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 1e kwartaal 191,6 189,1 194,1 3,8 18,9 2.359 -19,5 -25,8 449.802 1.061
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 2e kwartaal 196,0 193,4 198,6 2,3 15,7 2.397 1,6 -8,7 480.450 1.152
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 3e kwartaal 198,6 196,2 201,0 1,3 10,9 2.597 8,3 -8,7 488.076 1.268
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 4e kwartaal 191,4 189,1 193,8 -3,6 3,7 2.630 1,3 -10,2 433.815 1.141
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 1e kwartaal 188,2 185,8 190,5 -1,7 -1,8 2.029 -22,9 -14,0 423.545 859
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 2e kwartaal 184,5 182,0 187,0 -1,9 -5,9 2.317 14,2 -3,3 418.779 970
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 3e kwartaal 187,3 185,0 189,7 1,5 -5,7 2.532 9,3 -2,5 435.784 1.103
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 4e kwartaal 188,9 186,5 191,2 0,8 -1,4 2.639 4,2 0,3 434.407 1.146
Zuid-Limburg (CR) 1995 1e kwartaal 53,2 52,8 53,6 1.052 89.004 94
Zuid-Limburg (CR) 2000 1e kwartaal 91,9 91,7 92,1 4,0 15,2 1.400 -39,4 -2,5 148.989 209
Zuid-Limburg (CR) 2005 1e kwartaal 110,7 110,0 111,4 -0,7 2,2 1.389 -32,0 7,6 176.054 245
Zuid-Limburg (CR) 2010 1e kwartaal 112,5 111,8 113,2 -1,4 -4,6 932 -25,9 1,3 177.151 165
Zuid-Limburg (CR) 2015 1e kwartaal 97,6 96,8 98,4 -1,1 1,3 918 -48,4 4,6 173.382 159
Zuid-Limburg (CR) 2020 1e kwartaal 134,3 132,4 136,2 2,9 7,9 1.651 -15,5 5,7 249.124 411
Zuid-Limburg (CR) 2021 1e kwartaal 148,5 146,5 150,5 4,6 10,6 1.964 -16,7 19,0 282.632 555
Zuid-Limburg (CR) 2021 2e kwartaal 154,0 151,9 156,0 3,7 12,4 1.933 -1,6 5,2 275.170 532
Zuid-Limburg (CR) 2021 3e kwartaal 161,4 159,1 163,6 4,8 15,7 1.811 -6,3 -14,2 290.416 526
Zuid-Limburg (CR) 2021 4e kwartaal 166,3 163,9 168,6 3,0 17,2 1.827 0,9 -22,6 294.532 538
Zuid-Limburg (CR) 2022 1e kwartaal 172,5 170,0 175,0 3,8 16,2 1.501 -17,8 -23,6 299.415 449
Zuid-Limburg (CR) 2022 2e kwartaal 176,4 173,8 179,0 2,3 14,6 1.626 8,3 -15,9 314.051 511
Zuid-Limburg (CR) 2022 3e kwartaal 175,6 173,2 178,0 -0,4 8,8 1.741 7,1 -3,9 318.286 554
Zuid-Limburg (CR) 2022 4e kwartaal 172,1 169,5 174,7 -2,0 3,5 1.711 -1,7 -6,3 302.681 518
Zuid-Limburg (CR) 2023 1e kwartaal 168,6 165,8 171,4 -2,0 -2,3 1.151 -32,7 -23,3 310.929 358
Zuid-Limburg (CR) 2023 2e kwartaal 169,4 166,9 172,0 0,5 -3,9 1.288 11,9 -20,8 303.821 391
Zuid-Limburg (CR) 2023 3e kwartaal 171,5 169,0 174,1 1,2 -2,3 1.500 16,5 -13,8 311.138 467
Zuid-Limburg (CR) 2023 4e kwartaal 175,5 172,8 178,2 2,3 1,9 1.658 10,5 -3,1 315.272 523
Bron: ©CBS, Kadaster,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per COROP-gebied. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. De gehanteerde methode is hetzelfde als die van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) met uitzondering van de manier waarop de woningtypen binnen de regio gewogen worden. Bij de berekening op provincieniveau worden de woningtypen afzonderlijk gewogen en vervolgens geaggregeerd naar een provinciecijfer. Bij de berekening op COROP-niveau worden de woningtypen ongewogen geaggregeerd. De COROP-gebieden Utrecht en Flevoland zijn gelijk aan de gelijknamige provincies en volgen de berekeningswijze van de provincie. Om deze reden ontbreken bij deze gebieden de betrouwbaarheidsmarges in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995 tot en met het 4e kwartaal 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100, regio (COROP). Zie paragraaf 3

Vanaf verslagperiode 2024 kwartaal 1 wordt het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. In april 2024 verschijnen de eerste cijfers van deze nieuwe reeks. Deze cijfers komen in een nieuwe StatLine-tabel. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.


95% betrouwbaarheidsmarge ondergrens
Dit is de ondergrens van het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.
95% betrouwbaarheidsmarge bovengrens
Dit is de bovengrens van het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.
Ontwikkeling t.o.v. vorige periode
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode.
Hierbij wordt het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T vergeleken met het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T-1.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling.
Hierbij wordt het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T vergeleken met het niet afgeronde prijsindexcijfer van dezelfde periode een jaar eerder.


Aantal verkochte woningen
Verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. vorige periode
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode.
Hierbij wordt het aantal verkochte woningen van periode T vergeleken met het aantal van periode T-1.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling.
Hierbij wordt het aantal verkochte woningen van periode T vergeleken met het aantal van dezelfde periode een jaar eerder.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.
Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.