Helft minder jongeren naar Halt vanwege vuurwerkovertreding in 2021

Revellers on the Erasmus Bridge in Rotterdam
© Hollandse Hoogte / ANP
In 2021 werden 690 jongeren naar Halt verwezen vanwege een vuurwerkovertreding. Dat is 50 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2005, het jaar dat de meting begon, is dit aantal jongeren niet zo laag geweest. Ook het totale aantal jongeren dat naar Halt verwezen werd, nam af. Dit blijkt uit cijfers van Halt en het CBS.

In 2005 werden nog 5 080 jongeren naar Halt verwezen wegens een vuurwerkovertreding. Sindsdien nam dit in de meeste jaren af. Hoewel er in 2020 en 2021 bij de jaarwisseling een vuurwerkverbod van kracht was, was het aantal jongeren dat naar Halt werd verwezen vanwege een vuurwerkovertreding in 2020 ruim twee keer zo hoog als in 2021. In 2020 nam dit aantal jongeren, in vergelijking tot 2019, juist met 17 procent toe.

In 2021 werden de meeste jongeren (ruim 450) die een vuurwerkovertreding begingen naar Halt verwezen voor het hebben of afsteken van illegaal vuurwerk. Bijna 140 jongeren werden naar Halt verwezen vanwege het afsteken of hebben van vuurwerk buiten de hiervoor toegestane periode.

Halt-jongeren verwezen wegens vuurwerkovertreding
JaarHalt-jongeren
20055080
20063830
20075210
20084170
20093510
20102630
20112230
20121930
20131970
20141180
20151550
20161170
20171360
20181260
20191200
20201400
2021690

Bijna 25 procent minder Halt-jongeren

Niet alleen het aantal jongeren dat voor een vuurwerkovertreding naar Halt werd verwezen daalde, maar ook het totale aantal Halt-jongeren. In 2021 werden ruim 10 duizend jongeren naar Halt verwezen. Dit is bijna 25 procent minder dan in 2020, toen waren het er ruim 13 duizend. In 2019, voor de coronapandemie, ging het om ruim 15 duizend jongeren. De afname van het aantal Halt-jongeren ligt in lijn met het afnemen van de jeugdcriminaliteit in Nederland. In het afgelopen decennium is het aantal van misdrijven verdachte jongeren (12 tot 18 jaar) afgenomen met 57 procent.

Halt-jongeren en totaal jongeren verdacht van een misdrijf
PeriodeHalt-jongeren (x 1 000)Totaal jongeren (12 tot 18 jaar) verdacht van een misdrijf ¹⁾ (x 1 000)
200522,2352,86
200621,5552,66
200723,3152,66
200821,5147,71
200920,4844,25
201017,0237,8
201117,334,49
201217,5130,45
201316,5425,81
201416,5923,85
201516,2522,96
201615,6421,35
201716,2919,26
201814,3217,06
201915,118,93
202013,2316,26
202110,0314,89
1) 2020 en 2021: voorlopige cijfers

Sterkste daling vuurwerkovertredingen

Het aantal Halt-jongeren dat een vuurwerkovertreding beging daalde het sterkst. De meeste jongeren kwamen echter bij Halt terecht vanwege een vermogensmisdrijf. Dit gaat voornamelijk om diefstal. Ook deze groep werd kleiner: in 2021 was het aantal Halt-jongeren dat een vermogensmisdrijf beging met ruim 35 procent gedaald in vergelijking met 2020. Alleen het aantal Halt-jongeren dat de leerplichtwet overtrad daalde niet, al was er onder deze groep in 2020 juist een sterke daling ten opzichte van 2019.

Halt-jongeren per delicttype
Type delict202120202019
Geweldsmisdrijven660680730
Vernieling & openbare orde8909001020
Vermogensmisdrijven202032004390
Baldadigheid143015201360
Overtredingen leerplichtwet118011002310
Vuurwerkovertredingen69014001200

Vooral jongens en 15-jarigen naar Halt

Van de 690 jongeren die in 2021 naar Halt werden verwezen voor een vuurwerkovertreding, ging het in vrijwel alle gevallen (680) om een overtreding door een jongen. 14- en 15-jarigen moesten het vaakst voor een vuurwerkovertreding naar Halt. Bij de totale groep Halt-jongeren was dit hetzelfde: ook dit waren voornamelijk jongens en 15-jarigen.

Halt-jongeren, 2021
LeeftijdJongensMeisjes
12 jaar39080
13 jaar890250
14 jaar1440480
15 jaar1780540
16 jaar1660500
17 jaar1470430