Halt-jongeren

Jongeren (12 tot 18 jaar) die naar Halt zijn verwezen en een Halt-afdoening hebben afgerond. Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden. Een straf bij Halt duurt 2 tot 20 uur en kan uit verschillende straffen bestaan: een werkstraf, leerstraf, excuses aanbieden en/of een schaderegeling.