Jeugdcriminaliteit daalt, maar niet alle vormen

Blowende hangjongeren hangen rond een een achterbuurt in Rotterdam met een wapen en intimideren de buurt en verzorgen overlast.
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen. Zo was het aantal veroordeelde minderjarigen in 2019 vergeleken met 2015 met een derde gedaald naar 5 700. Wel laten een aantal vormen van criminaliteit de laatste jaren een stabilisatie of toename zien, waaronder ernstig geweld gepleegd door minderjarigen. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit, een rapport dat het WODC iedere twee à drie jaar in samenwerking met het CBS publiceert.

Geregistreerde verdachten en veroordeelde daders
CategorieMinderjarige 1 geregistreerde verdachten (Per 1 000 leeftijdsgenoten)Jongvolwassen 2 geregistreerde verdachten (Per 1 000 leeftijdsgenoten)Minderjarige 1 veroordeelde daders (Per 1 000 leeftijdsgenoten)Jongvolwassen 2 veroordeelde daders (Per 1 000 leeftijdsgenoten)
20001527
20011528
20021730
20031734
20041935
200544501935
200644511936
200744512035
200840492034
200937471735
201032441429
201129431328
201226391229
20132234826
20142031724
20151827722
20161725720
20171523718
20181421517
2019*1522516
2020*1320
Bron: CBS, WODC
*Voorlopige cijfers 1)12 tot 18 jaar 2)18 tot 23 jaar

In de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 worden ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit gepleegd door minderjarigen (12 tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) in de periode 2000 tot 2021 beschreven. De nadruk ligt hierbij op de jaren 2015 tot 2020.

Vergeleken met de jaren voor 2015 is de jeugdcriminaliteit in de periode 2015 tot 2020 onder de meeste bevolkingsgroepen, binnen de meeste buurten en voor de meeste typen delicten gedaald. Zo daalde het aantal door de politie geregistreerde minderjarige verdachten van 18 per duizend leeftijdsgenoten in 2015 naar 15 per duizend leeftijdsgenoten in 2019.

Het aandeel veroordeelde minderjarige daders nam in deze periode af van 7 naar 5 per duizend leeftijdsgenoten. Ook ligt het aandeel jongvolwassenen dat zelf aangeeft een delict te hebben gepleegd in 2020 lager dan in 2015.

Stagnatie daling jeugdcriminaliteit

De laatste jaren lijkt de daling van de jeugdcriminaliteit die rond 2007 is ingezet echter te stagneren. Zo week het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf in het voorafgaande jaar een delict te hebben gepleegd in 2020 niet af van 2015 (37 procent). Ook was het aantal minderjarige verdachten per duizend leeftijdgenoten in 2019 vergeleken met een jaar eerder licht gegroeid (+5 procent), om in 2020 weer wat af te nemen (-9 procent).

Het is dan ook te vroeg om te concluderen of de algemene daling van de jeugdcriminaliteit sinds 2007 continueert, stagneert, of omslaat in een stijging.

Lichte toename ernstige jeugdcriminaliteit onder minderjarigen

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitzonderingen op de ingezette dalingen te zien. Hoewel misdrijven gepleegd door minderjarigen door politie en justitie steeds vaker buiten het strafrecht worden afgehandeld, bijvoorbeeld door naar Halt te verwijzen voor een alternatieve straf, lijken de zaken die bij justitie overblijven wel ernstiger en complexer te worden. Zo is het aantal door justitie veroordeelde minderjarige daders van doodslag sinds 2016 met meer dan de helft gestegen naar 45 in 2019. Ook nam tegelijkertijd het aantal veroordeelde minderjarige daders van vermogensdelicten met geweld met 13 procent toe naar 604 in 2019.

Daarnaast was het aandeel minderjarigen en jongvolwassenen dat door de politie als verdachte van een wapenincident werd geregistreerd in 2020 respectievelijk 2 en 11 procent hoger dan het jaar ervoor. Ook het aantal daders van zware mishandeling bleef gelijk. Hoewel het hier absoluut gezien om kleine aantallen jeugdigen gaat binnen het zicht van justitie, betreft het wel ernstige misdrijven met een grote impact op slachtoffer en maatschappij.

Zelfgerapporteerd daderschap
Categorie2020 (%)2015 (%)2010 (%)2005 (%)
Minderjarigen¹37353841
Jongvolwassen²3544
Bron: CBS, WODC
1)Verschil 2020 - 2015 niet significant 2)Geen cijfers voor 2005 en 2010