Ondernemersvertrouwen licht negatief in het vierde kwartaal

© CBS
Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van het vierde kwartaal 2022 voor het eerst sinds begin 2021 negatief. Vooral in de horeca en delfstoffenwinning sloeg het sentiment om. Binnen 6 van de 11 bedrijfstakken bleef het ondernemersvertrouwen ondanks een daling wel positief. In alle bedrijfstakken voorzien ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Binnen alle bedrijfstakken was het aantal ondernemers dat de winstgevendheid zag afnemen in de meerderheid, uitgezonderd de bouwnijverheid. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

De gegevens voor dit onderzoek zijn begin oktober verzameld.

Aan het begin van het vierde kwartaal 2022 kwam de stemmingsindicator uit op -0,9; dit is 9 punten lager dan een kwartaal eerder. Ook toen nam het ondernemersvertrouwen af, maar bleef voor het zesde kwartaal op rij positief. In het tweede kwartaal van 2020 zorgde de coronacrisis voor een ongekende daling van het ondernemersvertrouwen. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 was de indicator weer positief, maar bleef fluctueren.

Ondernemersvertrouwen
JaarKwartaalOndernemersvertrouwen
20121e kwartaal-6,3
20122e kwartaal-6,8
20123e kwartaal-8,6
20124e kwartaal-9,2
20131e kwartaal-10,7
20132e kwartaal-11,7
20133e kwartaal-8,7
20134e kwartaal-2,7
20141e kwartaal1,6
20142e kwartaal4,7
20143e kwartaal2,9
20144e kwartaal4,9
20151e kwartaal5,6
20152e kwartaal5,4
20153e kwartaal8,7
20154e kwartaal7,4
20161e kwartaal9,3
20162e kwartaal8,8
20163e kwartaal7,9
20164e kwartaal9,2
20171e kwartaal14,7
20172e kwartaal15,5
20173e kwartaal15,9
20174e kwartaal13,4
20181e kwartaal18,1
20182e kwartaal14,2
20183e kwartaal15,0
20184e kwartaal13,4
20191e kwartaal10,6
20192e kwartaal12,0
20193e kwartaal10,6
20194e kwartaal6,6
20201e kwartaal6,4
20202e kwartaal-37,2
20203e kwartaal-19,3
20204e kwartaal-4,0
20211e kwartaal-6,0
20212e kwartaal2,3
20213e kwartaal18,4
20214e kwartaal19,8
20221e kwartaal6,4
20222e kwartaal16,8
20223e kwartaal8,2
20224e kwartaal-0,9
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Sentiment slaat vooral in horeca sterk om

Het ondernemersvertrouwen nam in bijna alle bedrijfstakken af en was in vijf van de elf bedrijfstakken negatief. Een kwartaal eerder waren ondernemers in elke bedrijfstak nog positief gestemd. In de horeca was de daling van het ondernemersvertrouwen het grootst. Horecaondernemers oordeelden vooral negatief over het economisch klimaat van de afgelopen drie maanden. Ook in de delfstoffenwinning was de afname groot, daar was het ondernemersvertrouwen het negatiefst van alle bedrijfstakken. Ondernemers in de delfstoffenwinning waren met name pessimistisch over de verwachte productie. Alleen in de autohandel waren ondernemers positiever gestemd dan een kwartaal eerder.

Ondernemersvertrouwen bedrijfstakken
Bedrijfstak2022 4e kwartaal2022 3e kwartaal
Niet-financieel bedrijfsleven-0,98,2
Bouwnijverheid9,718,6
Informatie en communicatie5,915,5
Autohandel en -reparatie5,53,4
Zakelijke dienstverlening3,38,6
Industrie2,58,4
Detailhandel (niet in auto's)11,6
Vervoer en opslag-1,58,7
Groothandel en handelsbemiddeling-2,77,7
Verhuur en handel van onroerend goed-2,90,8
Horeca-12,215,5
Delfstoffenwinning-19,61,5
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Afnemende winstgevendheid

Aan het begin van het vierde kwartaal 2022 zag – gecorrigeerd voor seizoeneffecten – per saldo 13 procent van de ondernemers de winstgevendheid van de afgelopen drie maanden afnemen. Een kwartaal eerder was dit 4 procent. Uitgezonderd de bouwnijverheid, verslechterde in alle bedrijfstakken het saldo ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. In de delfstoffenwinning en de informatie en communicatie zagen ondernemers ondanks de verslechtering de winstgevendheid per saldo toenemen. Detailhandelaren en ondernemers in de landbouwsector oordeelden het meest negatief over de winstgevendheid. Ook in de horeca oordeelden ondernemers overwegend negatief, een kwartaal eerder waren ondernemers hier nog het positiefst van alle bedrijfstakken.

Oordeel winstgevendheid afgelopen drie maanden (seizoengecorrigeerd)
 2022 4e kwartaal (% saldo bedrijven die verbetering en verslechtering melden)2022 3e kwartaal (% saldo bedrijven die verbetering en verslechtering melden)
Niet-financieel bedrijfsleven-13-4,3
Delfstoffenwinning6,515,7
Informatie en communicatie2,720,6
Groothandel en handelsbemiddeling-5,2-2,9
Vervoer en opslag-6,25,5
Autohandel en -reparatie-6,56,8
Zakelijke dienstverlening-8,10
Verhuur en handel van onroerend goed-9,2-6
Overige dienstverlening-13,7-3
Industrie-14,3-2,5
Cultuur, sport en recreatie-18,726,6
Bouwnijverheid-20,8-22
Horeca-23,736,6
Landbouw-35,2-29,7
Detailhandel (niet in auto's)-35,2-12
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Pessimisme over economisch klimaat neemt verder toe

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 voorzag per saldo 24 procent van de ondernemers een verslechtering van het economische klimaat voor de komende drie maanden. Binnen alle bedrijfstakken overheerste het pessimisme over het verwachte economische klimaat en dit pessimisme was, uitgezonderd in de informatie en communicatiesector, groter dan een kwartaal eerder. In de horeca voorzag per saldo 38 procent van de ondernemers een verslechtering, een kwartaal eerder was dit 4 procent. Ook in de cultuursector was sprake van een verslechtering, daar waren ondernemers een kwartaal eerder nog overwegend optimistisch. Ondernemers binnen de landbouw, bosbouw en visserij waren het negatiefst; 3 procent van de ondernemers verwachtte een verbetering en 45 procent een verslechtering.

Verwachting economisch klimaat komende drie maanden
Bedrijfstak2022 4e kwartaal (% saldo bedrijven die verbetering en verslechtering verwachten)2022 3e kwartaal (% saldo bedrijven die verbetering en verslechtering verwachten)
Niet-financieel bedrijfsleven-23,8-12,3
Informatie en communicatie-2-4,4
Delfstoffenwinning-8,5-2,4
Zakelijke dienstverlening-10,6-1,7
Autohandel en -reparatie-15,9-10,5
Verhuur en handel van onroerend goed-18,3-15,9
Vervoer en opslag-19,6-2,3
Industrie-20,4-10,6
Overige dienstverlening-23,6-10,1
Cultuur, sport en recreatie-27,72,3
Groothandel en handelsbemiddeling-28,3-13,4
Detailhandel (niet in auto's)-32,4-15,4
Horeca-38,2-3,8
Bouwnijverheid-38,9-34,8
Landbouw, bosbouw en visserij-42,1-33,5
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Meer omzet, personeel en investeringen in 2023

Per saldo 14 procent van de ondernemers verwacht in 2023 meer om te zetten dan in 2022. Dit optimisme voor het komende jaar is lager dan in de voorgaande acht jaar. Ook over de buitenlandse omzet zijn de verwachtingen minder optimistisch dan in eerdere jaren. Per saldo verwacht 10 procent een verbetering. Er worden geen verwachtingen voor het volume van de verkopen (de omzet gecorrigeerd voor prijsveranderingen) uitgevraagd in de Conjunctuurenquête. Door de prijsstijgingen van afgelopen maanden zullen de per saldo positieve omzetverwachtingen zich waarschijnlijk niet één-op-één vertalen naar positievere verwachtingen over het volume.

Verwachtingen ondernemers voor het komend jaar
 Omzet (% saldo bedrijven die toename en afname verwachten)Buitenlandse omzet (% saldo bedrijven die toename en afname verwachten)Personeelssterkte (% saldo bedrijven die toename en afname verwachten)Investeringen (% saldo bedrijven die toename en afname verwachten)
20120,811,9-14,3-8,9
201311,716,7-13,1-5,5
201424,318-2,14,6
201528,1195,46
201629,115,810,57,9
201730,414,617,710
201830,414,517,28,5
201918,910,1135
202017,812,63,9-6,3
202137,222,629,115,3
202213,79,616,23,4
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

24 procent van de ondernemers verwacht in 2023 een uitbreiding van het personeelsbestand, tegenover 8 procent die een afname voorziet. Overigens worden steeds meer ondernemers belemmerd door personeelstekort. Aan het begin van het vierde kwartaal 2022 gaf ruim 36 procent van de ondernemers aan in de bedrijfsvoering vooral belemmerd te worden door personeelstekort. Een jaar eerder was dit nog 30 procent. Voor de investeringen verwachten meer ondernemers een toename van de investeringen in 2023 dan een afname, per saldo 3 procent.

40 procent ondernemers ziet incidenteel uitbetaalde lonen stijgen

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 is ondernemers gevraagd hoe de incidentele lonen zich hebben ontwikkeld in 2022 ten opzichte van een jaar eerder. Met incidenteel uitbetaalde lonen wordt loon bedoeld dat buiten de vastgestelde cao-lonen valt, zoals uitbetaling van overuren of prestatiebonussen. Ruim de helft van de ondernemers gaf aan dat incidentele lonen gelijk zijn gebleven. Daarnaast heeft 40 procent deze lonen zien stijgen, waarvan bijna de helft aangaf dat dit nodig was om personeel te kunnen behouden. Het overige deel gaf aan dat deze stijging kwam door compensatie voor inflatie of door uitbetaling van overuren aan personeel. 2 procent van de ondernemers gaf aan dat de incidentele lonen afnamen vanwege financiële bezuinigingen.

Ontwikkeling incidenteel uitbetaalde lonen in 2022 t.o.v. 2021
  Incidenteel uitbetaalde lonen (% bedrijven)
Gestegen, om personeel te kunnen behouden19,4
Gestegen, als compensatie voor inflatie14,3
Gestegen, doordat personeel meer overuren maakt6,5
Gelijk gebleven53,9
Afgenomen vanwege financiële bezuinigingen2,3
Afgenomen vanwege instroom jonge werknemers/toename aantal flexwerkers0,5
Anders3,2
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW