Migratieachtergrond

Meer informatie over (de afbakening van) migratieachtergrond is hier te vinden. Het CBS heeft in februari 2022 een nieuwe indeling naar herkomst geïntroduceerd. Deze nieuwe indeling wordt de komende tijd geleidelijk verwerkt in de CBS-statistieken en publicaties. In de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022 wordt nog gebruik gemaakt van de oude indeling in migratieachtergrond (Nederland, westerse migratieachtergrond, niet-westerse migratieachtergrond). Meer informatie over de nieuwe indeling is hier te vinden: CBS introduceert nieuwe indeling bevolking naar herkomst.