Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Geschillen Verloren arbeidsdagen (x 1000) Betrokken werknemers (x 1000)
A-U Alle economische activiteiten 1999 24 75,8 58,9
A-U Alle economische activiteiten 2008 21 120,6 51,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 25 4,6 3,6
A-U Alle economische activiteiten 2010 21 59,2 14,1
A-U Alle economische activiteiten 2011 17 22,0 47,1
A-U Alle economische activiteiten 2012 18 219,4 89,6
A-U Alle economische activiteiten 2013 24 19,4 4,5
A-U Alle economische activiteiten 2014 25 40,9 10,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 27 47,6 42,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 25 19,2 11,1
A-U Alle economische activiteiten 2017 32 306,3 146,9
A-U Alle economische activiteiten 2018 28 239,1 33,7
A-U Alle economische activiteiten 2019 26 391,0 318,7
A-U Alle economische activiteiten 2020 9 211,0 105,3
A-U Alle economische activiteiten 2021 22 59,3 28,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 1999 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 1999 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2008 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2009 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2010 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2011 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2012 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2013 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2014 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2015 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2016 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2017 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2018 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2019 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2020 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2021 0 0,0 0,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1999 7 4,2 1,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2008 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2009 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010 7 1,0 0,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2011 6 6,1 21,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012 7 18,9 11,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2013 9 11,3 2,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2015 9 40,2 20,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016 9 9,3 5,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2017 13 9,8 1,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2018 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 12 24,8 4,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 9 48,1 8,7
B-F Nijverheid en energie 1999 9 21,9 4,6
B-F Nijverheid en energie 2008 9 9,6 6,2
B-F Nijverheid en energie 2009 . . .
B-F Nijverheid en energie 2010 . . .
B-F Nijverheid en energie 2011 6 6,1 21,1
B-F Nijverheid en energie 2012 7 18,9 11,8
B-F Nijverheid en energie 2013 12 11,5 2,2
B-F Nijverheid en energie 2014 . . .
B-F Nijverheid en energie 2015 . . .
B-F Nijverheid en energie 2016 . . .
B-F Nijverheid en energie 2017 . . .
B-F Nijverheid en energie 2018 . . .
B-F Nijverheid en energie 2019 12 24,8 4,2
B-F Nijverheid en energie 2020 . . .
B-F Nijverheid en energie 2021 9 48,1 8,7
C Industrie 1999 7 4,2 1,9
C Industrie 2008 8 9,5 6,2
C Industrie 2009 12 3,4 2,5
C Industrie 2010 7 1,0 0,5
C Industrie 2011 6 6,1 21,1
C Industrie 2012 7 18,9 11,8
C Industrie 2013 9 11,3 2,1
C Industrie 2014 8 6,5 2,2
C Industrie 2015 9 40,2 20,9
C Industrie 2016 8 9,1 4,7
C Industrie 2017 13 9,8 1,5
C Industrie 2018 7 53,8 0,6
C Industrie 2019 12 24,8 4,2
C Industrie 2020 . . .
C Industrie 2021 9 48,1 8,7
D Energievoorziening 1999 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2008 . . .
D Energievoorziening 2009 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2010 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2011 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2012 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2013 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2014 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2015 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2016 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2017 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2018 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2019 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2020 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2021 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1999 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2008 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 . . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 . . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 . . .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 1999 2 17,7 2,7
F Bouwnijverheid 2008 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2009 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2010 . . .
F Bouwnijverheid 2011 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2012 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2013 3 0,3 0,1
F Bouwnijverheid 2014 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2015 . . .
F Bouwnijverheid 2016 . . .
F Bouwnijverheid 2017 . . .
F Bouwnijverheid 2018 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2019 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2020 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2021 0 0,0 0,0
G-I Handel, vervoer en horeca 1999 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2008 9 82,9 26,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2009 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2011 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2012 4 1,3 0,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2013 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 8 3,4 0,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2015 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2016 8 3,6 2,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2017 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2018 13 35,5 1,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 9 21,2 19,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 6 2,1 0,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 1999 11 0,9 1,5
G-N Commerciële dienstverlening 2008 9 82,9 26,3
G-N Commerciële dienstverlening 2009 12 0,9 1,0
G-N Commerciële dienstverlening 2010 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2011 7 9,5 2,5
G-N Commerciële dienstverlening 2012 5 144,8 3,0
G-N Commerciële dienstverlening 2013 9 7,0 1,6
G-N Commerciële dienstverlening 2014 13 29,6 4,3
G-N Commerciële dienstverlening 2015 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2016 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2017 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2018 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2019 9 21,2 19,4
G-N Commerciële dienstverlening 2020 6 2,1 0,3
G-N Commerciële dienstverlening 2021 8 2,7 1,4
G Handel 1999 0 0,0 0,0
G Handel 2008 0 0,0 0,0
G Handel 2009 . . .
G Handel 2010 . . .
G Handel 2011 . . .
G Handel 2012 0 0,0 0,0
G Handel 2013 . . .
G Handel 2014 2 0,2 0,0
G Handel 2015 . . .
G Handel 2016 0 0,0 0,0
G Handel 2017 . . .
G Handel 2018 3 0,4 0,2
G Handel 2019 . . .
G Handel 2020 3 1,9 0,2
G Handel 2021 . . .
H Vervoer en opslag 1999 . . .
H Vervoer en opslag 2008 9 82,9 26,3
H Vervoer en opslag 2009 8 0,3 0,6
H Vervoer en opslag 2010 8 36,4 8,2
H Vervoer en opslag 2011 4 8,4 2,1
H Vervoer en opslag 2012 4 1,3 0,5
H Vervoer en opslag 2013 4 1,2 0,7
H Vervoer en opslag 2014 6 3,3 0,9
H Vervoer en opslag 2015 9 0,5 1,6
H Vervoer en opslag 2016 8 3,6 2,2
H Vervoer en opslag 2017 12 2,4 0,6
H Vervoer en opslag 2018 10 35,1 1,4
H Vervoer en opslag 2019 7 19,6 19,1
H Vervoer en opslag 2020 3 0,2 0,1
H Vervoer en opslag 2021 5 1,4 1,3
I Horeca 1999 0 0,0 0,0
I Horeca 2008 0 0,0 0,0
I Horeca 2009 0 0,0 0,0
I Horeca 2010 0 0,0 0,0
I Horeca 2011 0 0,0 0,0
I Horeca 2012 0 0,0 0,0
I Horeca 2013 0 0,0 0,0
I Horeca 2014 0 0,0 0,0
I Horeca 2015 0 0,0 0,0
I Horeca 2016 0 0,0 0,0
I Horeca 2017 0 0,0 0,0
I Horeca 2018 0 0,0 0,0
I Horeca 2019 . . .
I Horeca 2020 0 0,0 0,0
I Horeca 2021 . . .
J Informatie en communicatie 1999 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2008 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2009 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2010 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2011 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2012 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2013 . . .
J Informatie en communicatie 2014 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2015 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2016 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2017 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2018 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2019 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2020 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2021 . . .
K Financiële dienstverlening 1999 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2008 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2009 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2010 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2011 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2012 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2013 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2014 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2015 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2016 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2017 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2018 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2019 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2020 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 1999 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 . . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 1999 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2008 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2009 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 2 12,3 1,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2011 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2012 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2013 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 5 26,2 3,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2015 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2016 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2017 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 1999 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2008 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2009 . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2010 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2011 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2012 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2013 . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2014 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2015 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2016 . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2017 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2018 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2019 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2020 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2021 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 1999 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 2 12,3 1,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 5 26,2 3,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 0 0,0 0,0
O-Q Overheid en zorg 1999 4 53,0 52,8
O-Q Overheid en zorg 2008 3 28,1 19,4
O-Q Overheid en zorg 2009 0 0,0 0,0
O-Q Overheid en zorg 2010 5 8,4 4,0
O-Q Overheid en zorg 2011 . . .
O-Q Overheid en zorg 2012 6 55,7 74,8
O-Q Overheid en zorg 2013 . . .
O-Q Overheid en zorg 2014 . . .
O-Q Overheid en zorg 2015 . . .
O-Q Overheid en zorg 2016 . . .
O-Q Overheid en zorg 2017 . . .
O-Q Overheid en zorg 2018 . . .
O-Q Overheid en zorg 2019 4 318,6 274,9
O-Q Overheid en zorg 2020 . . .
O-Q Overheid en zorg 2021 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 1999 4 53,0 52,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2008 3 28,1 19,4
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2009 0 0,0 0,0
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2010 5 8,4 4,0
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2011 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2012 6 55,7 74,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2013 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2014 3 4,8 3,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2015 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2016 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2017 4 282,5 143,7
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2018 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2019 4 318,6 274,9
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2020 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 1999 3 8,9 8,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 0 0,0 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 3 8,2 3,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011 3 1,0 5,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2014 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2015 3 2,4 4,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 0 0,0 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 0 0,0 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . .
P Onderwijs 1999 1 44,1 44,1
P Onderwijs 2008 2 8,7 7,9
P Onderwijs 2009 0 0,0 0,0
P Onderwijs 2010 . . .
P Onderwijs 2011 . . .
P Onderwijs 2012 2 53,0 70,0
P Onderwijs 2013 0 0,0 0,0
P Onderwijs 2014 . . .
P Onderwijs 2015 0 0,0 0,0
P Onderwijs 2016 0 0,0 0,0
P Onderwijs 2017 . . .
P Onderwijs 2018 . . .
P Onderwijs 2019 1 215,6 140,0
P Onderwijs 2020 . . .
P Onderwijs 2021 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 1999 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2008 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011 2 4,1 15,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 3 103,0 134,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 3 8,4 17,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 1999 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2008 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2009 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2011 . . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2013 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2014 . . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2015 . . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2017 . . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2018 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 1999 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2008 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2009 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2010 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2011 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2012 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2013 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2014 . . .
R Cultuur, sport en recreatie 2015 . . .
R Cultuur, sport en recreatie 2016 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2017 . . .
R Cultuur, sport en recreatie 2018 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2019 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2020 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2021 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 1999 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2008 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2009 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2010 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2011 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2012 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2013 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2014 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2015 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2016 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2017 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2018 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2019 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2020 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
T Huishoudens 1999 . . .
T Huishoudens 2008 . . .
T Huishoudens 2009 . . .
T Huishoudens 2010 . . .
T Huishoudens 2011 . . .
T Huishoudens 2012 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2013 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2014 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2015 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2016 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2017 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2018 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2019 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2020 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2021 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 1999 . . .
U Extraterritoriale organisaties 2008 . . .
U Extraterritoriale organisaties 2009 . . .
U Extraterritoriale organisaties 2010 . . .
U Extraterritoriale organisaties 2011 . . .
U Extraterritoriale organisaties 2012 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2013 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2014 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2015 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2016 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2017 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2018 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2019 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2020 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2021 0 0,0 0,0
SBI onbekend 1999 11 0,9 1,5
SBI onbekend 2008 2 19,5 11,6
SBI onbekend 2009 5 0,9 0,5
SBI onbekend 2010 1 1,3 0,7
SBI onbekend 2011 2 2,3 3,3
SBI onbekend 2012 5 146,1 7,3
SBI onbekend 2013 8 6,7 1,6
SBI onbekend 2014 4 4,8 3,8
SBI onbekend 2015 6 4,5 15,3
SBI onbekend 2016 9 6,4 4,3
SBI onbekend 2017 7 294,1 144,7
SBI onbekend 2018 8 149,8 31,5
SBI onbekend 2019 3 27,9 20,4
SBI onbekend 2020 3 208,9 105,0
SBI onbekend 2021 5 0,4 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar economische activiteit (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 29 april 2022:
De cijfers over jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2023 worden de cijfers over 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking.
In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden niet in cao, werktijd en loonsverhoging en andere loonkwesties. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties of bedrijfssluitingen.
Verloren arbeidsdagen
Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers. Het aantal voltijdswerknemers bij de staking wordt berekend door het aantal verloren arbeidsuren te delen door de tijdsduur van de staking.