Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Geschillen Verloren arbeidsdagen (x 1000) Betrokken werknemers (x 1000)
A-U Alle economische activiteiten 1999 24 75,8 58,9
A-U Alle economische activiteiten 2019 26 391,0 318,7
A-U Alle economische activiteiten 2020 9 211,0 105,3
A-U Alle economische activiteiten 2021 22 59,3 28,2
A-U Alle economische activiteiten 2022 33 39,4 16,5
A-U Alle economische activiteiten 2023 52 142,1 17,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 1999 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 0 0,0 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 1999 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2019 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2020 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2021 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2022 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2023 0 0,0 0,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 1999 7 4,2 1,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 12 24,8 4,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 9 48,1 8,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 12 8,6 1,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 28 38,4 4,6
B-F Nijverheid en energie 1999 9 21,9 4,6
B-F Nijverheid en energie 2019 12 24,8 4,2
B-F Nijverheid en energie 2020 . . .
B-F Nijverheid en energie 2021 9 48,1 8,7
B-F Nijverheid en energie 2022 12 8,6 1,5
B-F Nijverheid en energie 2023 . . .
C Industrie 1999 7 4,2 1,9
C Industrie 2019 12 24,8 4,2
C Industrie 2020 . . .
C Industrie 2021 9 48,1 8,7
C Industrie 2022 12 8,6 1,5
C Industrie 2023 28 38,4 4,6
D Energievoorziening 1999 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2019 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2020 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2021 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2022 0 0,0 0,0
D Energievoorziening 2023 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1999 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 1999 2 17,7 2,7
F Bouwnijverheid 2019 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2020 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2021 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2022 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2023 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 1999 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 9 21,2 19,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 6 2,1 0,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 16 24,4 7,3
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 1999 11 0,9 1,5
G-N Commerciële dienstverlening 2019 9 21,2 19,4
G-N Commerciële dienstverlening 2020 6 2,1 0,3
G-N Commerciële dienstverlening 2021 8 2,7 1,4
G-N Commerciële dienstverlening 2022 19 25,1 7,5
G-N Commerciële dienstverlening 2023 20 90,1 9,0
G Handel 1999 0 0,0 0,0
G Handel 2019 . . .
G Handel 2020 3 1,9 0,2
G Handel 2021 . . .
G Handel 2022 3 1,3 0,8
G Handel 2023 10 21,9 3,8
H Vervoer en opslag 1999 . . .
H Vervoer en opslag 2019 7 19,6 19,1
H Vervoer en opslag 2020 3 0,2 0,1
H Vervoer en opslag 2021 5 1,4 1,3
H Vervoer en opslag 2022 13 23,2 6,5
H Vervoer en opslag 2023 6 62,3 3,2
I Horeca 1999 0 0,0 0,0
I Horeca 2019 . . .
I Horeca 2020 0 0,0 0,0
I Horeca 2021 . . .
I Horeca 2022 0 0,0 0,0
I Horeca 2023 . . .
J Informatie en communicatie 1999 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2019 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2020 0 0,0 0,0
J Informatie en communicatie 2021 . . .
J Informatie en communicatie 2022 . . .
J Informatie en communicatie 2023 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 1999 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2019 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2020 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2022 . . .
K Financiële dienstverlening 2023 . . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 1999 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 1999 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 . . .
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 . . .
M Specialistische zakelijke diensten 1999 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2019 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2020 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2021 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2022 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2023 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 1999 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 0 0,0 0,0
O-Q Overheid en zorg 1999 4 53,0 52,8
O-Q Overheid en zorg 2019 4 318,6 274,9
O-Q Overheid en zorg 2020 . . .
O-Q Overheid en zorg 2021 . . .
O-Q Overheid en zorg 2022 . . .
O-Q Overheid en zorg 2023 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 1999 4 53,0 52,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2019 4 318,6 274,9
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2020 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 3 13,4 3,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 1999 3 8,9 8,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 0 0,0 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 0 0,0 0,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 . . .
P Onderwijs 1999 1 44,1 44,1
P Onderwijs 2019 1 215,6 140,0
P Onderwijs 2020 . . .
P Onderwijs 2021 . . .
P Onderwijs 2022 0 0,0 0,0
P Onderwijs 2023 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 1999 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 3 103,0 134,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 3 8,4 17,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 . . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 1999 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 . . .
R Cultuur, sport en recreatie 1999 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2019 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2020 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2021 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2022 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2023 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 1999 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2019 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2020 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2022 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2023 . . .
T Huishoudens 1999 . . .
T Huishoudens 2019 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2020 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2021 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2022 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2023 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 1999 . . .
U Extraterritoriale organisaties 2019 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2020 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2021 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2022 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2023 0 0,0 0,0
SBI onbekend 1999 11 0,9 1,5
SBI onbekend 2019 3 27,9 20,4
SBI onbekend 2020 3 208,9 105,0
SBI onbekend 2021 5 0,4 0,4
SBI onbekend 2022 5 6,3 0,4
SBI onbekend 2023 8 19,4 5,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar economische activiteit (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 1 mei 2024:
De cijfers over jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2025 worden de cijfers over 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking.
In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden niet in cao, werktijd en loonsverhoging en andere loonkwesties. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties of bedrijfssluitingen.
Verloren arbeidsdagen
Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers. Het aantal voltijdswerknemers bij de staking wordt berekend door het aantal verloren arbeidsuren te delen door de tijdsduur van de staking.