Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Diverse kenmerken Perioden Geschillen (aantal) Verloren arbeidsdagen (x 1 000) Betrokken werknemers (x 1 000)
Totaal werkstakingen 2015 27 47,6 42,4
Totaal werkstakingen 2016 25 19,2 11,1
Totaal werkstakingen 2017 32 306,3 146,9
Totaal werkstakingen 2018 28 239,1 33,7
Totaal werkstakingen 2019 26 391,0 318,7
Totaal werkstakingen 2020 9 211,0 105,3
Totaal werkstakingen 2021 22 59,3 28,2
Totaal werkstakingen 2022 33 39,4 16,5
Totaal werkstakingen 2023 52 142,1 17,4
Geschil: Totale cao 2015 9 37,6 17,0
Geschil: Totale cao 2016 6 8,8 2,8
Geschil: Totale cao 2017 10 19,1 5,1
Geschil: Totale cao 2018 17 98,2 4,9
Geschil: Totale cao 2019 18 128,2 140,7
Geschil: Totale cao 2020 3 1,7 0,2
Geschil: Totale cao 2021 7 53,9 24,3
Geschil: Totale cao 2022 20 35,7 14,2
Geschil: Totale cao 2023 28 98,6 8,9
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2015 0 0,0 0,0
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2016 . . .
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2017 . . .
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2018 0 0,0 0,0
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2019 0 0,0 0,0
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2020 0 0,0 0,0
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2021 . . .
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2022 . . .
Geschil: Kwestie m.b.t. werktijd 2023 0 0,0 0,0
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2015 4 3,2 12,7
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2016 . . .
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2017 6 280,6 140,4
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2018 4 140,5 28,2
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2019 4 218,9 140,3
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2020 . . .
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2021 8 1,0 1,2
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2022 8 3,4 1,8
Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties 2023 21 22,9 6,2
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2015 0 0,0 0,0
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2016 0 0,0 0,0
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2017 . . .
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2018 . . .
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2019 . . .
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2020 0 0,0 0,0
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2021 . . .
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2022 0 0,0 0,0
Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao 2023 0 0,0 0,0
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2015
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2016
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2017
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2018 . . .
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2019 0 0,0 0,0
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2020 3 1,2 0,9
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2021 . . .
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2022 0 0,0 0,0
Geschil: Conflicten bij reorganisatie 2023 . . .
Geschil: Bedrijfssluiting 2015
Geschil: Bedrijfssluiting 2016
Geschil: Bedrijfssluiting 2017
Geschil: Bedrijfssluiting 2018 . . .
Geschil: Bedrijfssluiting 2019 . . .
Geschil: Bedrijfssluiting 2020 . . .
Geschil: Bedrijfssluiting 2021 . . .
Geschil: Bedrijfssluiting 2022 . . .
Geschil: Bedrijfssluiting 2023 . . .
Geschil: Overige geschilpunten 2015 14 6,8 12,8
Geschil: Overige geschilpunten 2016 15 9,3 7,3
Geschil: Overige geschilpunten 2017 9 4,5 1,0
Geschil: Overige geschilpunten 2018 3 0,2 0,5
Geschil: Overige geschilpunten 2019 . . .
Geschil: Overige geschilpunten 2020 0 0,0 0,0
Geschil: Overige geschilpunten 2021 . . .
Geschil: Overige geschilpunten 2022 . . .
Geschil: Overige geschilpunten 2023 . . .
Geschil: Geschilpunten onbekend 2015 0 0,0 0,0
Geschil: Geschilpunten onbekend 2016 4 1,0 1,1
Geschil: Geschilpunten onbekend 2017 7 2,0 0,4
Geschil: Geschilpunten onbekend 2018 4 0,3 0,2
Geschil: Geschilpunten onbekend 2019 4 43,9 37,7
Geschil: Geschilpunten onbekend 2020 3 208,2 104,2
Geschil: Geschilpunten onbekend 2021 7 4,5 2,7
Geschil: Geschilpunten onbekend 2022 5 0,4 0,4
Geschil: Geschilpunten onbekend 2023 3 20,6 2,4
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2015 22 47,1 40,9
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2016 . . .
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2017 25 306,1 146,6
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2018 28 239,1 33,7
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2019 . . .
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2020 9 211,0 105,3
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2021 . . .
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2022 28 39,3 15,9
Uitgeroepen door (vak)verenigingen 2023 . . .
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2015 5 0,5 1,5
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2016 . . .
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2017 7 0,2 0,3
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2018 0 0,0 0,0
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2019 . . .
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2020 0 0,0 0,0
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2021 . . .
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2022 5 0,2 0,6
Niet uitgeroepen door (vak)verenigingen 2023 . . .
Wijze van uitroepen onbekend 2015 0 0,0 0,0
Wijze van uitroepen onbekend 2016 25 19,2 11,1
Wijze van uitroepen onbekend 2017 0 0,0 0,0
Wijze van uitroepen onbekend 2018 0 0,0 0,0
Wijze van uitroepen onbekend 2019 26 391,0 318,7
Wijze van uitroepen onbekend 2020 0 0,0 0,0
Wijze van uitroepen onbekend 2021 22 59,3 28,9
Wijze van uitroepen onbekend 2022 0 0,0 0,0
Wijze van uitroepen onbekend 2023 52 142,1 17,4
Beëindiging: Door onderhandeling 2015 19 46,8 40,2
Beëindiging: Door onderhandeling 2016 21 18,0 10,2
Beëindiging: Door onderhandeling 2017 20 18,3 5,6
Beëindiging: Door onderhandeling 2018 . . .
Beëindiging: Door onderhandeling 2019 21 343,3 274,9
Beëindiging: Door onderhandeling 2020 6 3,0 1,2
Beëindiging: Door onderhandeling 2021 16 55,6 26,7
Beëindiging: Door onderhandeling 2022 25 34,6 14,5
Beëindiging: Door onderhandeling 2023 . . .
Beëindiging: Directe onderhandeling 2015 0 0,0 0,0
Beëindiging: Directe onderhandeling 2016 0 0,0 0,0
Beëindiging: Directe onderhandeling 2017 4 7,5 0,6
Beëindiging: Directe onderhandeling 2018 . . .
Beëindiging: Directe onderhandeling 2019 . . .
Beëindiging: Directe onderhandeling 2020 0 0,0 0,0
Beëindiging: Directe onderhandeling 2021 . . .
Beëindiging: Directe onderhandeling 2022 . . .
Beëindiging: Directe onderhandeling 2023 . . .
Beëindiging: Door overige wijze 2015 8 0,8 2,2
Beëindiging: Door overige wijze 2016 4 1,2 0,9
Beëindiging: Door overige wijze 2017 8 280,5 140,6
Beëindiging: Door overige wijze 2018 . . .
Beëindiging: Door overige wijze 2019 . . .
Beëindiging: Door overige wijze 2020 3 208,1 104,1
Beëindiging: Door overige wijze 2021 . . .
Beëindiging: Door overige wijze 2022 . . .
Beëindiging: Door overige wijze 2023 . . .
Beëindiging: Onbekend 2015 0 0,0 0,0
Beëindiging: Onbekend 2016 0 0,0 0,0
Beëindiging: Onbekend 2017 0 0,0 0,0
Beëindiging: Onbekend 2018 28 239,1 33,7
Beëindiging: Onbekend 2019 5 47,7 43,8
Beëindiging: Onbekend 2020 0 0,0 0,0
Beëindiging: Onbekend 2021 6 3,7 1,5
Beëindiging: Onbekend 2022 8 4,8 1,9
Beëindiging: Onbekend 2023 52 142,1 17,4
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2015 . . .
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2016 . . .
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2017 6 0,1 0,2
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2018 6 0,4 0,9
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2019 4 17,8 18,5
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2020 . . .
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2021 . . .
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2022 9 5,5 7,7
Stakingsduur minder dan 1 werkdag 2023 3 0,5 1,3
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2015 . . .
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2016 . . .
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2017 7 0,7 0,6
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2018 5 0,3 0,3
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2019 9 248,5 168,5
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2020 5 208,4 104,2
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2021 . . .
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2022 5 1,7 1,1
Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen 2023 16 14,3 5,4
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2015 25 47,0 42,2
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2016 18 15,5 9,1
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2017 19 305,5 146,1
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2018 17 238,4 32,5
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2019 13 124,7 131,7
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2020 . . .
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2021 18 58,9 27,8
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2022 19 32,2 7,7
Stakingsduur 5 werkdagen en meer 2023 33 127,3 10,8
Stakingsduur onbekend 2015 0 0,0 0,0
Stakingsduur onbekend 2016 7 3,7 2,0
Stakingsduur onbekend 2017 0 0,0 0,0
Stakingsduur onbekend 2018 0 0,0 0,0
Stakingsduur onbekend 2019 0 0,0 0,0
Stakingsduur onbekend 2020 4 2,7 1,0
Stakingsduur onbekend 2021 4 0,4 0,3
Stakingsduur onbekend 2022 0 0,0 0,0
Stakingsduur onbekend 2023 0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar:
- geschilpunt;
- wijze van uitroepen;
- wijze van beëindigen;
- stakingsduur in werkdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 1 mei 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2025 worden de cijfers over 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking.
In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden niet in cao, werktijd en loonsverhoging en andere loonkwesties. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties.
Verloren arbeidsdagen
Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers.