Gecorrigeerd

Om het jaar publiceert het CBS uitkomsten over de gecorrigeerde loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Daarbij worden de uitkomsten gecorrigeerd voor verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, onderwijsniveau, beroepsniveau en soort baan. In november 2020 zijn de uitkomsten gepubliceerd over de gecorrigeerde loonverschillen in 2018: na correctie was het loonverschil tussen mannen en vrouwen in 2018 in het bedrijfsleven 7 procent en bij de overheid 4 procent. Tussen 2018 en 2021 is het ongecorrigeerde loonverschil 1,5 procentpunt kleiner geworden. Voor het samenstellen van gecorrigeerde cijfers over de loonverschillen in 2020 zijn nog niet alle gegevens beschikbaar. Deze gecorrigeerde uitkomsten komen eind dit jaar beschikbaar.

Zie ook: Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2018 en Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers.