Hoofdelijk gebruik

Hoofdelijk gebruik op basis van het geleverde drinkwater. Berekend als de totale aflevering van drinkwater aan huishoudens (volgens de VEWIN kerncijfers), gedeeld door de gemiddelde bevolking in het jaar. Dit watergebruik kan afwijken van het huishoudelijk gebruik wat berekend wordt als de som van de verschillende gebruikscomponenten (douche, wc, wasmachine etc) per lid van een huishouden.