Omzet horeca krimpt in 4e kwartaal door aanscherping coronamaatregelen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
De omzet in de horeca, voor seizoen gecorrigeerd, daalde in het vierde kwartaal van 2021 met 18,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat komt vooral door de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de restricties werden versoepeld. Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2021 groeide de omzet van de horeca met 13,5 procent ten opzichte van 2020. Vergeleken met het pre-coronajaar 2019 kromp de omzet met 25 procent. De horeca is één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.

Omzet horeca (seizoengecorrigeerd)
JaarKwartaalOmzet (2015=100)
20151e kwartaal97,07
20152e kwartaal99,49
20153e kwartaal100,33
20154e kwartaal102,77
20161e kwartaal103,61
20162e kwartaal104,18
20163e kwartaal108,19
20164e kwartaal108,31
20171e kwartaal110,54
20172e kwartaal112,58
20173e kwartaal113,93
20174e kwartaal115,5
20181e kwartaal117,82
20182e kwartaal120,8
20183e kwartaal121,08
20184e kwartaal123,52
20191e kwartaal122,61
20192e kwartaal125,01
20193e kwartaal125,75
20194e kwartaal128,1
20201e kwartaal109,7
20202e kwartaal53,1
20203e kwartaal109,4
20204e kwartaal61,3
20211e kwartaal59
20212e kwartaal81,6
20213e kwartaal125,2
20214e kwartaal102,1

Fors minder omzet voor hotels, restaurants en cafés

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde in het vierde kwartaal van 2021 met 15,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hotels hebben 20,2 procent minder omgezet dan in het voorgaande kwartaal. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken, kromp in het vierde kwartaal met 8,1 procent. Doordat de kerstperiode precies in de harde lockdown vanaf 19 december viel, misten veel ondernemers een fors deel van hun omzet.

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het vierde kwartaal 19,3 procent minder omgezet dan een kwartaal eerder. De verschillen tussen branches waren groot. Bij de cafés en restaurants kromp de omzet met respectievelijk 31,5 en 28,6 procent. De aangescherpte coronamaatregelen, waaronder beperkte openingstijden, waren hier debet aan. De omzet bij de fastfoodrestaurants (waaronder snackbars en cafetaria’s) kromp met 4,7 procent vergeleken met een kwartaal eerder. De omzetdaling bij kantines en catering bleef beperkt tot 0,2 procent.

Omzet horeca (seizoengecorrigeerd), 4e kwartaal 2021
Categorie% (%-verandering t.o.v. een kwartaal eerder)
Totaal logiesverstrekking-15,9
Hotels-20,2
Overige logiesverstrekking-8,1
Totaal eet- en drinkgelegenheden-19,3
Cafés-31,5
Restaurants-28,6
Fastfoodrestaurants-4,7
Kantines en catering-0,2

Omzet horeca groeit met 13,5 procent in 2021

De horeca heeft vorig jaar 13,5 procent meer omgezet dan in 2020. Alle onderliggende branches boekten meer omzet. De omzetstijging van de horeca woog echter niet op tegen het verlies in 2020. In vergelijking met het pre-coronajaar 2019 lag de omzet nog ruim een kwart lager. Ook in 2021 had de horeca te maken met strenge lockdowns.

Omzet horeca
 %-verandering (%-verandering)
2010-0,4
20113,9
20121,2
20131,1
20145,2
20155,9
20166,2
20176,6
20186,8
20193,8
2020-34,3
202113,5

Hotels verst verwijderd van niveau pre-corona

Hoewel hotels vorig jaar 5,6 procent meer omzet draaiden dan in 2020, was van echt herstel geen sprake. Van alle branches in de horeca zijn de hotels nog het verst verwijderd van het pre-coronaniveau. Ten opzichte van 2019 was de omzet in 2021 nog bijna de helft kleiner dan in 2019. Het beeld voor de overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken en campings, is anders. Deze bedrijven realiseerden een omzetgroei van 22,9 procent in 2021, terwijl zij als enige horecabranche ook een omzetstijging in 2020 behaalden. De vakantieparken en campings profiteerden van de extra veel vakanties in eigen land en de hogere prijzen.

De omzet van eet- en drinkgelegenheden groeide met 13,9 procent, maar bleef nog 22,2 procent verwijderd van het niveau in 2019. De restaurants, de cafés en de kantines en catering behaalden een omzetgroei van respectievelijk 15, 3,3 en 13,7 procent, maar behaalden allen nog steeds fors minder omzet dan in 2019. Fastfoodrestaurants, waaronder snackbars en cafetaria’s, hadden minder last van de coronamaatregelen. Hun omzet lag 18 procent hoger dan in 2020. Vergeleken met 2019 was de omzet 1,7 procent hoger. Samen met de overige logiesaccommodaties waren zij de enige branches die in 2021 ook meer omzet behaalden dan in 2019.

Omzet horeca, 2021
Categoriet.o.v. 1 jaar eerder (%-verandering)t.o.v. 2 jaar eerder (%-verandering)
Totale horeca13,5-25,4
Totale logiesverstrekking12,4-33,5
Hotels5,6-48,2
Overige logiesverstrekking22,95,8
Totale eet- en drinkgelegenheden13,9-22,2
Restaurants15-25,7
Cafes3,3-40,3
Fastfoodrestaurants181,7
Kantines en catering13,7-26,7

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld. Door de coronacrisis zijn de cijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan gebruikelijk is.