Winst bedrijven hoger ondanks lagere subsidie-ontvangsten

© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 79,2 miljard euro. Dat is 10,9 miljard euro meer dan in het derde kwartaal van 2020. De winst was ook hoger dan in het derde kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken. In het derde kwartaal van 2021 hebben de bedrijven minder coronagerelateerde subsidies ontvangen dan een jaar eerder, maar toch was zowel de operationele winst als de winst van buitenlandse dochters hoger. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst. De operationele winst kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 57,6 miljard euro, tegen 50,9 miljard euro in het derde kwartaal van 2020. Dit is de grootste toename sinds het begin van de tijdreeks in 1999. Doordat er minder coronagerelateerde subsidies werden verstrekt, waren de ontvangen niet-productgebonden subsidies 1,7 miljard euro lager. De operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies was 8,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Met name de aardolie-industrie, de petrochemische industrie en de reisbureaus boekten meer winst.

De winsten van buitenlandse dochters namen met 4,9 miljard euro toe. Vooral de winsten van buitenlandse dochters van bedrijven in de petrochemische industrie stegen. De overige winst was 0,8 miljard euro lager dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat de binnenlandse dividendopbrengsten lager waren dan in het derde kwartaal van 2020 en doordat de rentebetalingen minder afnamen dan de renteontvangsten.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 3e kwartaal
 Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201744,5431,75116,141,161
201846,0921,85920,542,082
201948,331,97719,5912,071
202045,095,783143,514
202153,4314,12318,8832,763

Meer belasting betaald, meer dividend uitgekeerd en meer geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het derde kwartaal van 2021 betaalden de niet-financiële bedrijven 1,2 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het derde kwartaal van 2020.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 2,5 miljard euro meer dividend uitgekeerd dan in het derde kwartaal van 2020. De investeringen in vaste activa waren 1,1 miljard euro hoger.

Het is mogelijk dat er te veel coronagerelateerde subsidies zijn uitgekeerd en dat deze in een later stadium moet worden terugbetaald. Deze terugbetalingen worden toegerekend aan de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd. De huidige cijfers zijn inclusief een voorlopig beeld van de terugbetalingen op basis van de nu bekende informatie. Dat beeld kan worden bijgesteld zodra meer informatie beschikbaar is.