Verdiensten

Verdiensten betreft datgene dat Nederland overhoudt aan export of doorvoer. Dit gebeurt door aftrek van  de waarde van de geïmporteerde goederen en diensten die nodig waren om de export of doorvoer te kunnen realiseren.