Doorvoerstromen

De doorvoerstromen betreffen zowel quasi-doorvoer als transportdoorvoer. De uitgaande transportdoorvoer had in 2020 een omvang van 299 miljard euro (1,3 eurocent verdiensten per uitgaande euro) en de uitgaande quasi-doorvoer 95 miljard euro (1,4 eurocent per euro).

Bij beide doorvoerstromen is sprake van overlading van goederen. Een doorvoerstroom met overlading die niet wordt meegenomen in de analyse is de entrepotdoorvoer (doorvoer van goederen in douane-eigendom). Het gaat hier om een relatief kleine goederenwaarde van 17 miljard euro in 2020. Doorvoer zonder overlading is niet meegenomen vanwege zeer geringe verdiensten. Dit betreft bijvoorbeeld vrachtwagens die van België via Nederland naar Duitsland rijden zonder goederen te laden of te lossen.