Minder mensen geweigerd aan de grens

Mensen wachten voor de balie paspoortcontrole reizigers Schiphol
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Het aantal mensen dat aan de Nederlandse grens werd geweigerd is in 2020 vergeleken met een jaar eerder afgenomen. Vorig jaar werden 1 980 buitenlandse bezoekers, derdelanders genoemd, bij de grens tegengehouden. Dat zijn er 920 minder dan in 2019. In 2020 zijn de weigeringsgronden veranderd. Mensen werden vaker geweigerd vanwege veiligheidsrisico’s zoals een bedreiging voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid en de volksgezondheid. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Derdelanders, geweigerd aan de grens
NationaliteitTotaal
20102935
20113500
20122515
20131990
20142455
20152295
20162705
20172410
20182555
20192900
2020*1980
* voorlopige cijfers

In 2020 werden 1 980 derdelanders geweigerd aan de grens, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Derdelanders zijn buitenlandse reizigers met een andere nationaliteit dan die van een van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Ook staatlozen worden tot de derdelanders gerekend.

Corona speelde in 2020 een rol in de daling van het aantal weigeringen. Door het beperken of niet mogelijk maken van het internationaal reizen kwamen er veel minder mensen naar de buitengrens van de Europese Unie.

Vooral Amerikanen aan de Nederlandse grens geweigerd

De meeste derdelanders in 2020 die geweigerd werden, waren mensen uit de Verenigde Staten (290). Een jaar eerder waren dat er 25. De meeste Amerikanen werden geweigerd vanwege veiligheidsrisico’s. Van de mensen met de Braziliaanse nationaliteit werden er vorig jaar 245 aan de grens geweigerd, dat is iets minder dan in 2019. Colombianen werden 175 keer tegengehouden, 210 minder dan een jaar eerder. In 2019 vormden de Colombianen nog de grootste groep geweigerden aan de grens.

Verder werden mensen met de Georgische, Oekraïense, Mexicaanse, Filipijnse en Marokkaanse nationaliteit vaker aan de grens geweigerd. Voor de meeste nationaliteiten gold echter dat het aantal geweigerden aan de grens in 2020 was afgenomen vergeleken met een jaar eerder.

Derdelanders, geweigerd aan de grens, belangrijkste nationaliteiten, 2020*
NationaliteitTotaal
Amerikaans 290
Braziliaans 245
Colombiaans 175
Georgisch 170
Oekraïens 80
Albanees 65
Peruaans 50
Mexicaans 50
Turks 45
Russisch 45
* voorlopige cijfers

Veel weigeringen vanwege veiligheidsrisico’s in 2020

In 2020 werden bijna 980 mensen geweigerd vanwege veiligheidsrisico’s. Dat is bijna zeven keer zo veel als de 140 van een jaar eerder. Veiligheidsrisico’s kunnen zijn: een bedreiging voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van de lidstaten van de EU. In 2020 zorgden deze risico’s, en met name die voor de volksgezondheid, voor een stijging van het aantal weigeringen op deze grond.

Verder werden 335 mensen geweigerd omdat zij niet over voldoende (financiële) middelen beschikten om de periode en vorm van het verblijf te kunnen bekostigen. Dat is bijna 2,5 keer minder dan in 2019, toen iets meer dan 800 mensen om die reden bij de grens werden tegengehouden. Zo’n 300 mensen werden geweigerd omdat hun documentatie niet in orde was. Het gaat hier om ongeldige of vervalste reisdocumenten zoals een paspoort, visa of verblijfsvergunning. Dat zijn er 730 minder (-71 procent) dan in 2019.

Het beperken of niet mogelijk maken van internationaal reizen tijdens de coronacrisis zorgde waarschijnlijk voor de afname van het aantal geweigerden vanwege documentatie of onvoldoende (financiële) middelen.

Derdelanders, geweigerd aan de grens, weigeringsgronden
JaartalVeiligheidsrisico'sOnvoldoende (financiële) middelenPaspoort, visa of verblijfvergunning niet in orde
2018255705780
20191408051030
2020*980335300
* voorlopige cijfers

Nationaliteit derdelanders in de loop der jaren gewijzigd

De nationaliteit van de grootste groepen die geweigerd worden aan de grens varieert per jaar. Gemiddeld over de periode 2010-2020 werden vooral mensen met de Surinaamse nationaliteit aan de Nederlandse grens tegengehouden, ongeveer 160 per jaar. Wel is dat aantal de laatste jaren gedaald; in 2010 werden nog 345 mensen met een Surinaamse nationaliteit aan de grens geweigerd, in 2020 waren dat er 20.

Van groepen die gemiddeld genomen tussen 2010 en 2020 het vaakst naar Nederland kwamen en geweigerd werden daalde ook het aantal met de Chinese nationaliteit. Geweigerden met de Colombiaanse en Braziliaans nationaliteit namen juist in aantal toe.

Derdelanders, geweigerd aan de grens, nationaliteit ¹⁾
NationaliteitSurinaams Braziliaans Albanees Colombiaans Chinees
20103451551515125
20112251602525180
20121801555015110
201319080403095
20141807012035150
20151609518535135
2016135170200150125
201710514531512565
201813517524525550
20197025512538595
2020*202456517535
* voorlopige cijfers ¹⁾ Werden van 2010 tot en met 2020 gemiddeld genomen het vaakst geweigerd