Winst bedrijven hoger ondanks lagere subsidie-ontvangsten

Luchtfoto van de Amsterdamse Zuid-as
© Hollandse Hoogte / Gerhard van Roon luchtfotografie
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 68,3 miljard euro. Dat is 12,5 miljard euro meer dan in het tweede kwartaal van 2020. De winst was ook hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken. In het tweede kwartaal van 2021 hebben de bedrijven veel minder coronagerelateerde subsidies ontvangen dan een jaar eerder, maar toch was zowel de operationele winst als de winst van buitenlandse dochters hoger. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst. De operationele winst kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 43,8 miljard euro, tegen 38,4 miljard euro in het tweede kwartaal van 2020. Dit is de grootste toename sinds het begin van de tijdreeks in 1999. Doordat er minder coronagerelateerde subsidies werden verstrekt, waren de ontvangen niet-productgebonden subsidies 7,6 miljard euro lager. De operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies was 13,0 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Vooral de groothandel boekte meer winst.

De winsten van buitenlandse dochters namen met 6,7 miljard euro toe. Vooral de winsten van buitenlandse dochters van bedrijven in de petrochemie stegen. De overige winst was 0,4 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dat komt doordat de binnenlandse dividendopbrengsten hoger waren dan in het tweede kwartaal van 2020. 

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 2e kwartaal
 Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201735,3981,80915,4451,39
201836,9651,88819,424,136
201938,2942,06317,6754,168
202025,73212,68412,424,992
202138,6835,1119,1275,421

Meer belasting betaald, meer dividend uitgekeerd en meer geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het tweede kwartaal van 2021 betaalden de niet-financiële bedrijven 3,6 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het tweede kwartaal van 2020.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 6,0 miljard euro meer dividend uitgekeerd dan in het tweede kwartaal van 2020. De investeringen in vaste activa waren 3,8 miljard euro hoger. 

Het is mogelijk dat er te veel coronagerelateerde subsidies zijn uitgekeerd en dat deze in een later stadium moet worden terugbetaald. Deze terugbetalingen worden toegerekend aan de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd. De huidige cijfers zijn inclusief een voorlopig beeld van de terugbetalingen op basis van de nu bekende informatie. Dat beeld kan worden bijgesteld zodra meer informatie beschikbaar is.