Mentale gezondheid

De vragen over de mentale gezondheid zijn afkomstig uit de mental health inventory-5 (MHI-5). Dit is een internationaal gestandaardiseerd, veelgebruikt meetinstrument dat de aan- of afwezigheid van gevoelens van depressie en nervositeit in de afgelopen vier weken meet. De MHI bestaat uit vijf vragen over hoe men zich in de afgelopen vier weken heeft gevoeld. Gevraagd wordt:

  1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
  2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
  3. Voelde u zich kalm en rustig?
  4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
  5. Voelde u zich gelukkig?

Respondenten kunnen voor iedere vraag kiezen uit de volgende zes antwoordcategorieën: voortdurend, meestal, vaak, soms, zelden, nooit. Op basis van de antwoorden wordt een score berekend. Degenen die onder een bepaalde grenswaarde scoren worden op dat moment geclassificeerd als ‘psychisch ongezond’.

Deze vraag gaat over hoe u zich tijdens de coronacrisis heeft gevoeld, vergeleken met de periode ervoor.

  1. Voelde u zich tijdens de coronacrisis vaker of minder vaak eenzaam dan ervoor?
  2. Voelde u zich tijdens de coronacrisis vaker of minder vaak angstig dan ervoor?
  3. Voelde u zich tijdens de coronacrisis vaker of minder vaak somber dan ervoor?
  4. Voelde u zich tijdens de coronacrisis vaker of minder vaak gestrest dan ervoor?

Respondenten kunnen voor iedere vraag kiezen uit de volgende antwoordcategorieën: vaker, even vaak, minder vaak, niet van toepassing