Gelukkig zijn

Het aspect gelukkig zijn is hier gebaseerd op het antwoord op de vraag ’Voelde u zich gelukkig in de afgelopen vier weken’. Deelnemers aan de enquête konden kiezen uit de volgende antwoorden: voortdurend, meestal, vaak, soms, zelden of nooit.

Het CBS publiceert ook een andere score voor geluk op basis van het jaarlijkse onderzoek Sociale samenhang en welzijn. In dat onderzoek wordt het volgende gevraagd: ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt. Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig?’.

Iedereen met een score van 7 of hoger wordt hierbij geclassificeerd als gelukkig.