Toelevering drankenindustrie aan horeca gehalveerd in 2020

Inladen van vrachtauto
© Hollandse Hoogte / Maikel Samuels
De drankenindustrie heeft in 2020 voor 215 miljoen euro aan de horeca geleverd, half zo veel als een jaar eerder. Dit komt neer op een krimp van 5,1 procent van de totale productie van de drankenindustrie. De drankenindustrie is daarmee van de toeleverende bedrijfstakken aan de horeca relatief het sterkst geraakt door de sterke krimp van de horeca. Dit blijkt uit het artikel Corona en de horeca dat het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

Mede door de verschillende lockdowns kende de horeca in 2020 met 40,6 procent de sterkste krimp van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken. Dit had ook gevolgen voor toeleveranciers. Naast de drankenindustrie ondervonden ook de bedrijfstakken creatieve diensten, kunst en amusement, en uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling een relatief grote daling van de leveringen aan de horeca. Bij deze bedrijfstakken bedroeg de afname respectievelijk 1,9 en 1,7 procent van de totale productie.

Effect lagere horecatoelevering op productie, 2020
 volumeverandering t.o.v. 2019 (%-volumeverandering t.o.v. een jaar eerder)
Drankenindustrie-5,1
Creatieve diensten, kunst en amusement-1,9
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling-1,7
Goederen en diensten, overig-1,4
Voedingsmiddelenindustrie-0,8
Reisbureaus, reisorganisatie en -info-0,8
Waterleidingbedrijven-0,6
Energiebedrijven-0,6
Reparatie en installatie van machines-0,6

Drankenindustrie meest verbonden met horeca

De verbondenheid met de horeca is het grootst bij de drankenindustrie. Van de totale productie door de drankenindustrie werd in 2019 nog 10 procent afgenomen door de Nederlandse horeca, in 2020 daalde dit aandeel naar 5 procent. De totale productie van de drankenindustrie was 8,7 procent lager dan in 2019 (gecorrigeerd voor prijsveranderingen). De daling van de toeleveringen aan de horeca verklaart hier 59 procent van, 32 procent komt door minder toeleveringen aan de bedrijfstak sport en recreatie.

Ook andere toeleveranciers leverden minder aan horeca

In 2020 nam ook de vraag vanuit de horeca naar producten uit andere bedrijfstakken af. Zo nam de inkoop bij de voedingsmiddelenindustrie, die in 2019 nog de grootste toeleverancier was, met bijna een derde af. Ook van energiebedrijven, uitzend- en reisbureaus en de eerder genoemde drankenindustrie werden fors minder producten afgenomen. Naar de bedrijfstak exploitatie van onroerend goed ging daarentegen net zo veel geld als in 2019. Het gaat daarbij voornamelijk om de huur van horecapanden. In 2020 was deze bedrijfstak de grootste toeleverancier aan de horeca.

Inkoop horeca bij toeleveranciers1)
Bedrijfstak2020 (mln euro)2019 (mln euro)
Voedingsmiddelenindustrie11641713
Exploitatie onroerend goed14881532
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling196696
Holdings en managementadviesbureaus420525
Drankenindustrie215441
Energiebedrijven224330
Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.277312
Bankwezen189213
Reisbureaus, reisorganisatie en -info87211
1)In basisprijzen van 2019

Dat de horeca veel productie van een bepaalde bedrijfstak afneemt, wil niet zeggen dat de horeca voor deze toeleverancier zelf ook van groot belang is. Zo is de voedingsmiddelenindustrie een van de grootste leveranciers voor de horeca, maar is de horeca zelf slechts een van de vele afnemers van producten uit de voedingsmiddelenindustrie, die voor meer dan de helft exportgericht is. De lockdown van de horeca had dan ook een beperkt effect van 0,8 procent op de productie van de voedingsmiddelenindustrie.

Voor de analyse in dit nieuwsbericht is gebruikgemaakt van recent geactualiseerde input-outputtabellen.