Meer Nederlandse makelij naar Verenigd Koninkrijk in eerste kwartaal 2021

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
De export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk was 24 procent hoger in het eerste kwartaal van 2021 dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Tegelijkertijd daalde de wederuitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met 26 procent. De totale export naar het Verenigd Koninkrijk bleef hierdoor nagenoeg onveranderd. De totale goederenexport groeide in het eerste kwartaal van 2021 met 5 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de handel in internationale goederen.

De exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk was in het eerste kwartaal 5,7 miljard euro. De wederuitvoer was in die periode goed voor 3,2 miljard euro. In 2020 verdiende de Nederlandse economie circa 56 cent per euro export van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk, tegen 14 cent per euro wederuitvoer.

Export naar het Verenigd Koninkrijk, 1e kwartaal
JaarKwartaalNederlandse makelij (mld euro)Wederuitvoer (mld euro)
20161e kwartaal4,94,5
20171e kwartaal5,44,8
20181e kwartaal4,95,1
20191e kwartaal5,85,1
20201e kwartaal4,64,3
20211e kwartaal5,73,2

Belang export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk toegenomen

In het eerste kwartaal van 2021 groeide de totale export van in Nederland geproduceerde goederen met 8 procent; beduidend minder dan de exportgroei naar het Verenigd Koninkrijk (24 procent). Dit komt deels doordat het aandeel van olie en gas in het exportpakket veel groter is geworden dan een jaar eerder. De prijzen van olie en gas zijn in het eerste kwartaal fors gestegen.

Mede door deze ontwikkelingen nam het exportbelang van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk in het eerste kwartaal toe van 6,5 procent (1e kwartaal 2020) tot 7,5 procent. Dit is weliswaar 1 procentpunt hoger dan in 2020, maar in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 was het aandeel export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk ruim 1 procentpunt kleiner.

Export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk, 1e kwartaal
JaarKwartaalExportaandeel Nederlandse makelij (%)
20161e kwartaal8,6
20171e kwartaal8,0
20181e kwartaal7,0
20191e kwartaal8,2
20201e kwartaal6,5
20211e kwartaal7,5

Fors meer export van olie en gas

Exporteurs van Nederlandse producten naar het Verenigd Koninkrijk verkochten in het eerste kwartaal van 2021 met een groei van 235 miljoen euro vooral meer olie en gas. De export van bloemen en planten groeide met 179 miljoen euro. Daarnaast kwam de export van medische apparaten en andere medische hulpgoederen in de eerste drie maanden van dit jaar goed op stoom. Andersom bleef vooral de export van in Nederland vervaardigde personenauto’s naar het Verenigd Koninkrijk fors achter bij het eerste kwartaal van 2020.

Grootste toe- en afnames export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk, 1e kwartaal 2021
Producten (mln euro verandering t.o.v. een jaar eerder)
Stijgers
Olie en gas235
Bloemen en planten179
Gespecialiseerde machines99
Computers, kantoormachines83
Medische instrumenten en apparaten66
Dalers
Personenauto's-107
Schepen en boten-32
Trucks-28
Vlees-25
Generatoren en motoren-21