Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Generatie Migratieachtergrond Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal China 2000 29.759
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal China 2019 77.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond China 2000 20.054
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond China 2019 54.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond China 2000 9.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond China 2019 23.446
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, generatie en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2022:
De cijfers per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de cijfers van de bevolking per 1 januari 2023 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van Nederland.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.