Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Generatie Migratieachtergrond Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal China 2000 29.759
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal China 2019 77.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond China 2000 20.054
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 1e generatie migratieachtergrond China 2019 54.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond China 2000 9.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat 2e generatie migratieachtergrond China 2019 23.446
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, generatie en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2020:
De cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wijzigingen per 27 september 2019:
De tabel is herzien:
- Met betrekking tot leeftijd zijn de afzonderlijke leeftijden uitgebreid tot 105 jaar of ouder (was 99 jaar of ouder) en de vijfjaargroepen lopen door tot 100 jaar of ouder (was 95 jaar of ouder). De tienjaargroepen en de groepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder zijn uit de tabel verwijderd.
- De onderwerpen met betrekking tot generatie zijn verplaatst naar een nieuwe selectie genaamd 'Generatie'. Deze selectie is tevens uitgebreid met de categorieën 'Met migratieachtergrond' en 'Nederlandse achtergrond'.
- Met betrekking tot migratieachtergond zijn de subtotalen 'GIPS landen in de EU' en 'Midden- en Oost-Europese landen in de EU' toegevoegd.
De naamswijziging van Portugees Timor naar Timor Leste (20 mei 2002) is in deze tabel verwerkt vanaf 2003. In de oude tabel was dat vanaf 2005. De hierdoor ontstane verschillen in de jaren 2003 en 2004 werken ook door in de cijfers van Indonesië, westerse migratieachtergrond en niet-westerse migratieachtergrond.
De naamswijziging van Federale Republiek Joegoslavië naar Servië en Montenegro (4 februari 2003) is in deze tabel verwerkt vanaf 2004. In de oude tabel was dat vanaf 2005.
Voor Aruba en Nederlandse Antillen (oud) zijn de cijfers vanaf 1996 beschikbaar gekomen (was 2011).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2021 worden de cijfers van de bevolking per 1 januari 2021 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.