Medische goederen

De afbakening van de beschreven medische goederen is gebaseerd op het paper ‘Trade in medical goods in the context of tackling Covid-19’ (3 april 2020, WTO). Het betreft niet alle bestaande medische goederen, maar enkel die goederen die volgens de Wereld Handelsorganisatie relevant zijn in de context van voorkoming, opsporing of behandeling van het Covid-19-virus. Zie de link naar het paper voor een gedetailleerde beschrijving van de producten.